Műtárgykölcsönzés

Útmutató a Néprajzi Múzeumból történő műtárgykölcsönzésekhez

Változás 2016. januárjától a Néprajzi Múzeum tárgyi gyűjteményeit érintő kölcsönzésekben és kutatásokban

2015-ben megkezdődtek a Néprajzi Múzeum költözést előkészítő munkálatai. Az ezzel összefüggésben lévő feladatok, amelyek elsősorban a műtárgygyűjteményeket érintik, a 2016-os évtől még fontosabbá válnak. Az elkövetkezendő időszakban a tárgyi gyűjtemények teljes körű áttekintése, a szükséges revíziók, állományellenőrzések, raktárrendezések jelentik intézményünk számára az alapvető teendőket. A gyűjtemények rendezése során a könnyebb áttekinthetőség, a tárgyak új elhelyezési rendjének megtervezése, valamint munkáink racionalizálása érdekében a Néprajzi Múzeumnak korlátoznia kell a műtárgyak kölcsönzését és a tárgyi gyűjteményekben való kutatást.

Ennek értelmében:

 • 2016. január 1-től felfüggesztjük a nem muzeális intézmények számára történő tárgykölcsönzéseket.
 • 2016. január 1-től a a textil- és viseletgyűjteményből, a bútor- és világítóeszköz-gyűjteményből, a földművelés-gyűjteményből, a közlekedésgyűjteményből és az építkezésgyűjteményből nem kölcsönzünk tárgyakat, és ezekben a gyűjteményekben nem fogadunk kutatókat.
 • 2016. március 1-től minden tárgykölcsönzést és műtárgygyűjteményi kutatást bizonytalan időre szüneteltetünk.

Az Etnológiai Archívumban történő kutatást ezek az intézkedések egyelőre nem érintik.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

 

A Néprajzi Múzeum műtárgykölcsönzési szabályzata

(rövid változat)

 

Vonatkozó törvények, rendeletek
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény.
A muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról szóló 29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet.

Műtárgykölcsönzés menete
A vonatkozó törvény és rendelet szerint a műtárgykölcsönzést megelőző intézkedésnél figyelembe kell venni, hogy muzeális intézmény nyilvántartásában szereplő kulturális javak nem muzeális intézmény számára, továbbá külföldre történő kölcsönzéséhez a miniszter hozzájárulása szükséges.
Az emberi erőforrások minisztere hozzájárulását a Közgyűjteményi Főosztályra küldött levél útján minden ilyen esetben a Néprajzi Múzeumnak kell megkérnie.

A Kölcsönvevő hivatalos levélben juttatja el kölcsönzési szándékát a Néprajzi Múzeum főigazgatójának. Az írásos dokumentumnak tartalmaznia kell a kölcsönző pontos adatait, a kölcsönzés célját, időtartamát (a kölcsönzés időtartama magába foglalja a teljes biztosítási időszakot a szállítással együtt), helyszínét és a kölcsönözni kívánt műtárgyak pontos listáját.

Országon belüli kölcsönzés

 • 1-20 műtárgy kölcsönzése esetén a kérelem beérkezése a Főigazgatói Titkárságra postán vagy e-mailben a tényleges kölcsönzés előtt legalább 2 hónappal;
 •  21 vagy több műtárgy kölcsönzése esetén a kérelem beérkezése a Főigazgatói Titkárságra postán vagy e-mailben a tényleges kölcsönzés előtt legalább 3 hónappal;
 • teljes kiállítás kölcsönzése esetén a kérelem beérkezése a Főigazgatói Titkárságra tényleges kölcsönzés előtt legalább 5 hónappal.

Külföldi kölcsönzés

 • műtárgyak kölcsönzése esetén a kérelem beérkezése a Főigazgatói Titkárságra postán vagy e-mailben a tényleges kölcsönzés előtt legalább 4 hónappal;
 •  teljes kiállítás kölcsönzése esetén a kérelem beérkezése a Főigazgatói Titkárságra postán vagy e-mailben a tényleges kölcsönzés előtt legalább 8 hónappal.

Kiállítások vagy nagyobb léptékű tárgykölcsönzés esetén - a kölcsönzési szerződésen túl - külön szerződés részletezi az együttműködés feltételeit.

A kölcsönzéshez minden esetben a főigazgató írásos engedélye szükséges.

A Kölcsönvevő a későbbiekben a Néprajzi Múzeum által kijelölt kapcsolattartó személlyel egyezteti a további teendőket, bonyolítja le a kölcsönzést és a visszaszállítást.

A kölcsönzések elutasítása
Amennyiben a belföldi nem muzeális-, illetve külföldi intézmény kölcsönzéséhez a miniszter nem járul hozzá, valamint ha a beérkező kérelem és a kölcsönzés között az előírtnál vagy a szükségesnél kevesebb idő áll rendelkezésre, a főigazgató elutasíthatja azt.
Más esetekben is dönthet úgy, hogy nem engedélyezi a kölcsönzést:

 •  az anyag mennyisége, állapota, a munkatársak leterheltsége, a múzeum egyéb munkálatainak előnyben részesítése stb.;
 •  amennyiben a kölcsönzés célja nem megfelelő;
 •  amennyiben nem látja biztosítottnak azt, hogy a kölcsönzésben részt vevő kulturális javak megfelelő körülmények közé kerülnek.

A kölcsönzés elbírálásakor mindenkor a Néprajzi Múzeum érdekeit kell szem előtt tartani.

Szükséges dokumentumok
A műtárgykölcsönzés csakis abban az esetben valósulhat meg, ha a szükséges dokumentumok elkészülnek és aláírásra kerülnek.
A Néprajzi Múzeum által kiadott Kölcsönzési szerződés, amelyet a Kölcsönadó és a Kölcsönvevő aláírásával és pecsétjével hitelesít. A szerződés rögzíti a kölcsönzésre vonatkozó pontos adatokat, szabályokat, előírásokat.

Minden kölcsönzés esetében a kölcsönző félnek Átláthatósági nyilatkozatot kell kitöltenie és a szerződés megkötése előtt elküldenie a Néprajzi Múzeum számára. Az ehhez szükséges nyomtatványt a Néprajzi Múzeum megküldi a Kölcsönvevőnek.

A szerződés megkötése előtt a Kölcsönvevő elküldi az általa hitelesen kitöltött Épületbiztonsági dokumentációt / Facility Reportot. Ennek hiányában nem lehet szerződést kötni. A dokumentum célja, hogy a Kölcsönvevő igazolja azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a kölcsönzéshez, s amelyek a műtárgyaknak megfelelő környezetet biztosítanak.

A szerződéshez szükséges a kölcsönzött tárgy(ak)ról a műtárgyvédelmi adatlap(ok) kitöltése.

A nem muzeális intézmény számára, illetve külföldre történő kölcsönzés esetén minisztériumi hozzájárulás szükséges. Ezt minden esetben a Néprajzi Múzeum intézi.
Ilyen esetekben a kölcsönzés csakis minisztériumi engedély birtokában valósulhat meg.

A kölcsönzési díj és egyéb költségek
A hatályos EMMI rendelet szerint „az állami tulajdonú kulturális javak állami vagy önkormányzati fenntartású muzeális intézmények közötti, országhatáron belüli kölcsönzése mentes a kölcsönzési díj és a pénzügyi biztosíték megfizetése alól”.
Más esetekben a Néprajzi Múzeum kölcsönzési díjat határoz meg.
Minden esetben a Néprajzi Múzeum meghatározza a kölcsönzés egyéb költségeit, amelyek a Kölcsönvevőt terhelik.

A kölcsönzés időtartama
A kölcsönzés időtartamát a kölcsönzési szerződés rögzíti, amely legfeljebb 1 év lehet. Ennél hosszabb kölcsönzési szándék esetén az 1 év lejártával hosszabbítási kérelmet kell benyújtania a Kölcsönvevőnek. Indokolt esetben a kölcsönzött tárgyakat a Néprajzi Múzeum visszakérheti.

A kölcsönzés kísérése
Amennyiben szükséges a műtárgyak szállításához, installálásához kurír kíséret, ezt a szerződésben rögzíteni kell. Ilyen esetekben a múzeum költségeket számolhat fel a Kölcsönvevő terhére. Speciális esetekben a Néprajzi Múzeum a fegyveres biztonsági személyzet kíséretét is előírhatja.

A kölcsönzött műtárgyakra vonatkozó szabályok
A kölcsönzött műtárgyak szállítása előre egyeztetett módon történik. Minden esetben zárt gépjármű használata szükséges.
A kölcsönzött műtárgyon semmilyen beavatkozás (restaurálás, tisztítás stb.) nem végezhető a Néprajzi Múzeum engedélye nélkül.
Az ide vonatkozó szükséges szabályokat, előírásokat a kölcsönzési szerződés részletesen tartalmazza.

Lemondás
Amennyiben a kölcsönzés a Kölcsönvevőnek felróható okból meghiúsul, ezt írásban kell közölni a Néprajzi Múzeummal. Ezekben az esetekben az intézmény kiszámlázhatja a kölcsönzésnek a lemondás dátumáig felmerülő költségeit.

Letölthető változat

 

További információ:

Barics Veronika főigazgató-helyettesi titkárság, barics@neprajz.hu, +36 (1) 473-2420