Múzeumpedagógia

Az égig érő fa. Mese és valóság

Utazó múzeumpedagógiai foglalkozás 2017. okt. 2. - folyamatosan
Egy ismert, ám részleteiben sok új, érdekes információt rejtő népmese néprajzi szempontú, tematikus feldolgozása.

A foglalkozáson megelevenedik előttünk a hajdanvolt paraszti állattartás, gazdálkodás és pásztorélet. Archív fotók, filmek és demonstrációs tárgyak segítségével, játékos feladatok megoldásával, közösen tárjuk fel a mese néprajzi hátterét, tárgyi világát, szövegének tartalmát, üzeneteit, erkölcsi tanítását.

Ajánlott korosztály: 1-4. osztály

Időtartam: 90 perc

Pedagógiai cél: összefüggések felismerése, önálló értelmezés támogatása, kreatív gondolkodás és önkifejezés inspirációja, (fantázia) kíváncsiság felkeltése a népmesék és a néprajzi értékek iránt, néprajzi tárgyismeret fejlesztése, közösségfejlesztés.

Módszere: a diákok aktív részvételére építő foglalkozás tárgy-animációval, dramatikus és mozgásos játékkal, néprajzi háttértartalom megismertetése demonstrációs tárgyakkal, vetítéssel, archív fotóanyag felhasználásával.

Kapcsolódó kerettantervi és tankönyvi tematika: Művészetek oktatása- vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom, történelem, életvitel, nép- és honismeret, digitális tudásbázisok.

Foglalkozásvezető: Bodnár Kata múzeumpedagógus

A foglalkozásra egy időpontban egy, maximum 30 fős osztály/csoportot jelentkezhet.

Az utazó múzeumpedagógiai szolgáltatás ára budapesti iskolák számára 20.000 Ft, vidéki iskolák számára (utiköltséggel együtt) 40.000 Ft, amelyet az iskola átutatásos számla ellenében fizethet be.

Jelentkezés: bodnar@neprajz.hu, +36 30 5588 022

 

JEGYEK