Authors: Gyula Kedves, Szabó Magdolna

Codes of Freedom

Signs and symbols in the spirit of liberty

Exhibition guide

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2016. 68 p.

In Hungarian with English summary

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára rendezett kiállítás az 1848-as és 1956-os forradalmak szabadságjogokért folytatott küzdelmeinek párhuzamaira, a szabadságvágyból eredő közös szimbólumválasztásokra, történelmi áthallásokra hívja fel a figyelmet. A kiállításban vezérmotívumként jelenik meg az 1848–49-es szabadságharc eszmeiségével való azonosulást kifejező, az 1956-os forradalom idején szimbólummá „avatott” Kossuth-címer. Továbbá láthatók a hatalmat szimbolizáló, törvénybe foglalt hivatalos nemzeti jelképek (címerek, zászlók), kiragadott részletei és az arra reflektáló közösségi, vagy egyéni cselekvésmozzanatok dokumentumai, tárgyai. A Néprajzi Múzeum a saját gyűjteményeiből válogatott címeres és kultusztárgyaival nem közvetlenül a történelmi eseményeket kommentálja a kiállításban, de rámutat azok megélésének, társadalmi utóhangjainak tárgyiasult elemeire, a valós függetlenségvágyból fakadó motívumképzéstől a nemzeti jelképek széles körben elterjedt, közkeletű ornamenssé válásáig.
A kiállításvezető a tárlat három termének tematikus egységeibe enged betekintést a rendező intézmények (Országgyűlési Múzeum, Néprajzi Múzeum) gyűjteményeiből származó, és számos közgyűjteménytől kölcsönzött tárgyak fotóinak, adatainak, illetve a kiállítás fő szövegei és azok kiegészítéseinek közlésével.