Authors: Gyula Kedves, Szabó Magdolna

Codes of Freedom

Signs and symbols in the spirit of liberty

Exhibition guide

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2016. 68 p.

In Hungarian with English summary

1,350 Ft
Add to Cart

This product was added to the Cart.

View Cart

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára rendezett kiállítás az 1848-as és 1956-os forradalmak szabadságjogokért folytatott küzdelmeinek párhuzamaira, a szabadságvágyból eredő közös szimbólumválasztásokra, történelmi áthallásokra hívja fel a figyelmet. A kiállításban vezérmotívumként jelenik meg az 1848–49-es szabadságharc eszmeiségével való azonosulást kifejező, az 1956-os forradalom idején szimbólummá „avatott” Kossuth-címer. Továbbá láthatók a hatalmat szimbolizáló, törvénybe foglalt hivatalos nemzeti jelképek (címerek, zászlók), kiragadott részletei és az arra reflektáló közösségi, vagy egyéni cselekvésmozzanatok dokumentumai, tárgyai. A Néprajzi Múzeum a saját gyűjteményeiből válogatott címeres és kultusztárgyaival nem közvetlenül a történelmi eseményeket kommentálja a kiállításban, de rámutat azok megélésének, társadalmi utóhangjainak tárgyiasult elemeire, a valós függetlenségvágyból fakadó motívumképzéstől a nemzeti jelképek széles körben elterjedt, közkeletű ornamenssé válásáig.
A kiállításvezető a tárlat három termének tematikus egységeibe enged betekintést a rendező intézmények (Országgyűlési Múzeum, Néprajzi Múzeum) gyűjteményeiből származó, és számos közgyűjteménytől kölcsönzött tárgyak fotóinak, adatainak, illetve a kiállítás fő szövegei és azok kiegészítéseinek közlésével.