Authors: Hajnalka Fülöp, Mónika Lackner, Katalin Landgráf , Zsuzsanna Lovay, János Szulovszky, Anna Wessely

Women, Hand-woven Rugs, Home Industry

Exhibition Catalogue

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2012., 199 p.

In Hungarian with English introduction

A katalógus azt a teljes - illetve annál bővebb - tárgyi és fényképanyagot tartalmazza, amelyet a Nők, szőnyegek, háziipar című kiállítás mutat be: a női kelengye fontos részét jelentő 19. századi kézi szövött gyapjúszőnyegeket és korabeli fényképeket, valamint tanulmányokat, amelyekben a legújabb kutatások eredményei alapján a háziipari szőnyegszövés társadalmi-gazdasági története bontakozik ki a 19. századi kezdetektől napjainkig. Az 1880-as évektől helyi és minisztériumi támogatással három területen szerveztek háziipari szőnyegszövést, alapítottak tanműhelyt és iskolát, amelyek a máramarosi román szőnyeg, a torontáli szerb szőnyeg és a csíki festékes szőnyeg megújítását vállalták fel.

A gyapjúszőnyegek és a korabeli fényképfelvételek nem kizárólag egy tradicionális kézművesség dokumentációi. Megjelennek a 19. század emancipációs törekvései: ahogyan a népi kézimunkákban a női munka, a nemzetiségek és a szegény vidékek integrációs lehetőségét látták, a háziipari mozgalmak anyagokra, technikákra és mintákra vonatkozó korszerűsítésében a modernizációét. Kiállításukat és megvásárlásukat hazafias és emberbaráti cselekedetnek tekintették. A szőnyegek "őseredeti" mintájában és technikájában az iparművészetet megújító nemzeti stílust vélték megtalálni, később pedig dokumentálásra érdemes tudományos kutatási témát, civilizációs és nemzeti örökséget láttak bennük. A kiállítás a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből válogat: maga a gyűjtemény is ezeknek a több irányból érkező, gyakran összefonódó érdeklődéseknek a metszéspontján jött létre.

 

 

TICKETS