Hírek

Költözik az Egyházi gyűjtemény

Sorozatunk legújabb kisfilmje

A vallásos élet tárgyainak együttese 1968-ban, a szokásgyűjteményből vált önálló egységgé, az eredeti gyűjteményben a profán szokások és a gyermekjátékok anyaga maradt. A népi szakralitás iránti érdeklődés és a tematikába sorolható tárgyak gyűjtése a Néprajzi Múzeum legkorábbi korszakától fogva jelen volt, és erre az időre igen jelentős kollekciót, kialakult struktúrát eredményezett.

A következő évtizedekben az önálló Egyházi gyűjtemény karakteres koncepcióval rendelkező vezetői részint a már meglevő tárgycsoportokat bővítették és tárták a tudományos- és nagyközönség elé, részint - egyéni érdeklődésüknek megfelelően - új területeket is bekapcsoltak.
A több mint 15 000 darabot számláló gyűjtemény tárgyainak döntő többsége kézműves-munka, de a gyári termékek is jelen vannak, és számuk - értelemszerűen - egyre növekszik. A kompozit tárgyak, illetve a papírból, fából készült, festett darabok is számos kihívás elé állítják a szakembereket, a költöztetésre való felkészítésük kiemelt figyelmet igényel.

 

JEGYEK