Hírek

Erasmus + MAX - November végén sikeresen zárult a Néprajzi Múzeum projektje

A megújuló Néprajzi Múzeum felnőtt tanulás stratégiájának szakmai előkészítése az Erasmus+ projekt keretében című pályázatával nyert támogatást felhasználva számos európai közgyűjtemény munkájával ismerkedhettek meg a szakemberek 2019-2021 között. A jövőre 150 éves intézmény eddig is úttörő kezdeményezéseket valósított meg a múzeumi tudásátadás területén, a megújulás folyamtában pedig azokat a trendeket, jó gyakorlatokat is beépíti szolgáltatásaiba, amelyek a jelen és jövő kihívásaira adnak választ a felnőtt kori tanulás területén.

A látogatások walesi, észt és svéd közgyűjteményeket céloztak, amelyek a közelmúlt fejlesztései, nagy beruházásai, illetve szervezeti átalakulások kapcsán részben modellezni képesek a 2022-ben megnyíló új épület gyakorlati működését. Többek közt a korszerű muzeológiai szemléleten alapuló tárlatok kapcsolódó programjait, az új célcsoportok bevonásának módszereit, illetve az egyéni és csoportos látogatókkal, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel való együttműködések lehetőségeit.

Az Észt Nemzeti Múzeum „Egyszer volt, hol nem volt” kiállítása
Az Észt Nemzeti Múzeum „Egyszer volt, hol nem volt” kiállítása

A szakemberek több napos, angol munkanyelvű job shadowing tanulmányútjainak walesi és észt partnerintézményei: National Museum Cardiff, St Fagans National Museum of History, Cardiff Story Museum, National Botanic Garden of Wales, Estonian Open Air Museum, Estonian History Museum, Estonian National Museum. A pandémia újabb hulláma miatt a svéd együttműködés virtuális mobilitás keretében valósult meg a következő múzeumokkal: Stockholm City Museum, Swedish History Museum, National Museum of World Culture. A fenti felsorolásból látszik, hogy egy-egy név több intézményt, illetve gyűjtőkört takar, így jóval szélesebb merítés állt rendelkezésre a működési gyakorlat, látogatói felmérések kapcsán elérhető információkból is. A mobilitások időszakában (részben partnerintézményként, részben egyéni látogatás során felkeresett közgyűjteményként) több mint 30 múzeum és botanikus kert tudásátadási gyakorlatáról szerezhettek benyomást a projektcsapat tagjai.

Paul Smith szakvezetése a walesi botanikus kertben
Paul Smith szakvezetése a walesi botanikus kertben

A Néprajzi Múzeum harmonikus, a Városliget zöld környezetébe ágyazott tetőkialakítása is indokolta, hogy a botanikus kerti pedagógia ugyancsak szerepet kapjon a vizsgált szolgáltatások körében, akárcsak a környezettudatosság, a fenntartható fejlődés kérdései. Az élethosszig tartó tanulás, az egyéni és társadalmi jóllét biztosításának elvárásai átfogan jelen voltak a tanulmányút tematikus elemeinek minden szegmensében.

A megismert karakteres, kreatív kezdeményezésekről a projekt naponta frissülő honlapján vezettek blogot a csapat résztvevői: Bodnár Kata és Koltay Erika múzeumpedagógusok, valamint Bartók-Lovas Judit projekt-koordinátor. A tapasztalatokról, benyomásokról részletesen a magyar és angol nyelvű oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők a jövőben is.

A sokszínűségben érdemes olyan újításokat, a szemléletre jellemző projektet kiemelni, ami a Néprajzi Múzeum jövőbeni működése kapcsán is a kiemelten hasznos tapasztalatok közé sorolható. A partnerintézményekben jellemzően kis létszámú csapat foglalkozik a tudásközvetítés területével, ezen belül a felnőtteknek szóló programok felépítésével és koordinációjával. A jól körül határolt feladatmegosztás, a látogatói igényekre reagáló programstruktúra, külső szakemberek, művészek bevonása teszi gördülékennyé és sikeressé a munkát. Olyan népszerű projektek, mint például a walesi Nemzeti Múzeum Képzőművészeti Klubja, az önkéntes munkatársak személyes érdeklődésre és kompetenciáikra épülő bevonásával valósulnak meg. Ők teszik még élményszerűbbé a látogatást az állandó tárlatokban is.

Az Észt Örökség Központ kétéves workshopja komoly profitot termel, egyúttal választ ad arra az igényre, amely a hagyományos értékek mélyebb megismerése, a saját népviselet elkészítése iránt jelentkezik. A külföldről érkező munkavállalók, diákok számára szervezett előadássorozataik keretében a helyi kultúra, és az általuk képviselt sokszínűség megismertetése ugyancsak fontos feladatuk.

Az idős korúakkal való foglalkozás, a „megmenthető” emlékek, történetek gyűjtése, illetve ezeken keresztül a generációk közötti párbeszéd támogatásának szándéka sikeres kezdeményezéseket hívott életre a walesi és svéd múzeumokban. Ilyen például Cardiffban a Városi Múzeum Memory boxes projektje, vagy a Svéd Történeti Múzeumok csatlakozása a Dimensions in Testimony 3D interaktív gyűjteményi anyagának bővítéséhez svéd holokauszt túlélők vallomásainak felvételével (az USC Shoah Alapítvány nemzetközi projektje).

Önkéntes munkatárs az állandó kiállításban (Nemzeti Múzeum, Cardiff)
Önkéntes munkatárs az állandó kiállításban (Nemzeti Múzeum, Cardiff)

Városi séták gyalog, kerékpárral és úszva! Stockholmban érdekes tematikák, többnyelvűség, a gyűjteményben rejlő tudások sokszínű felhasználása jellemzi az egyént, valamint a helyi közösségeket is bevonó, megszólító projekteket. Az észt hagyományos építészetről előadássorozatokat tartanak a Skanzen szakemberei, rendszeresek a gyakorlati/ helyszíni bemutatók, közösségi munkák, amelyek segítenek a saját tulajdonban lévő házak megújításában. Walesben a botanikus kert ad lehetőséget az anorexiás, depressziós betegeknek rekreációjában való közreműködésre. A beporzók bemutatását és védelmét ösztönző programok nem csak itt formálják hatékonyan a társadalmi hozzáállást. Mindhárom ország közgyűjteményeire jellemző, hogy küldetésüknek tekintik a környezettudatosságra nevelést felnőtt kori tanulást támogató szolgáltatásaikban. Külső szervezetekkel, alkotóközösségekkel együttműködve valósulnak meg éjszakai szellemtúrák, élő történelem bemutatók, borkóstolással egybekötött tárlatvezetések.

Bár a kultúraközvetítés területének, a neveléstudománynak elismerése még nem mindenütt magától értetődő a múzeumi szervezeteken belül, de a projektmunka, a támogató szemlélet segíti a sikeres kezdeményezések, ötletek megvalósítását. A szakemberek nem félnek attól, hogy a látogatói igényekre, visszajelzésekre reflektálva korrigálniuk kell a tárlatokat, sőt, a gyakorlati használat során felmerülő technikai problémák lehetőségét belekalkulálják a fenntartás költségeibe. Céllal használják az interaktív elemeket, állandó párbeszédre törekednek a közönségükkel, reflektálnak az aktuális társadalmi kérdésekre, a gyűjteményi anyag felhasználásával régi-új párhuzamokat mutatnak be. És természetes része a tudásátadás folyamatának, hogy előbb-utóbb a felnőtt látogató lesz, aki a gyermeket tanítja a múzeum nyelvére. Pedagógusok és szülők egyaránt támogatást kapnak ebben.

Kiváló példa erre a svéd Museum of World Culture Együtt című, évente kiegészülő vagy cserélődő tartalmú kiállítása a felnőtt kísérettel érkező gyerekeknek szól, a társadalmi együttélés szokásait, formáját bemutatva kortárs és gyűjteményi példákkal, teret engedve a szabad felfedezésnek, játéknak és értelmezésnek.

Animátor ad kertészkedési tanácsokat az Észt Szabadtéri Múzeumban
Animátor ad kertészkedési tanácsokat az Észt Szabadtéri Múzeumban

A Néprajzi Múzeum jövő tavasszal nyíló új épületében a tudományos és kutatómunka eredményeit komplex kiállítási struktúrán, illetve ezekhez kapcsolódva közönségrendezvényeken, programokon, az intenzív közönségkapcsolati munkán keresztüli mutatja majd be. Az intézmény célja, hogy a sokrétű szakmai tudást minden érdeklődő és újabb célcsoportok számára is hozzáférhetővé tegye a legkorszerűbb módszerek és technikai vívmányok alkalmazásával. A MÉTA elnevezésű interaktív tér, a ZOOM, a Kerámiatér, illetve a nagyszabású gyűjteményi kiállítás is olyan szolgáltatások igénybevételével biztosítja majd a felfedezés lehetőségét, amelyek a sokrétű múzeumi tudásokat maradandó élményként közvetítik a felnőtt látogatók számra is. Az Erasmus+ projektcsapat tapasztalatait a fenti egységek tervezeteibe folyamatosan beépítik, az átfogó tudásközvetítési koncepció számos eleme is ezekből született, körvonalazódott. Az írásos beszámolók mellett gazdag fotódokumentáció áll rendelkezésre, a partnerintézmények teljes projektleírásokba is betekintést engedtek, a print és online dokumentumok száma is magas. Nem csupán a jelen, a jövő tervezeteiben is felbukkannak majd az értékes tapasztalatok.

Önkéntes kocsi a Képzőművészeti Klub programjához (Nemzeti Múzeum, Cardiff)
Önkéntes kocsi a Képzőművészeti Klub programjához (Nemzeti Múzeum, Cardiff)

Ami azonban fentieken túl is a legértékesebb eredménye az elmúlt hároméves munkának, az a kapcsolati tőke, ami mindvégig biztos hátteret adott a projekt megvalósításához. A világjárvány okozta nehézségekkel küzdő szakemberek segítőkészsége, a kollegalitás, a nyitottság várakozáson felül tartalmassá tette az együttműködéseket. Igényesen, átgondoltan összeállított programmal, gyakorlati ismereteket közvetítő részvételi lehetőségekkel készültek a projektcsapat fogadására minden intézményben. A pandémia miatt indokolttá vált egy éves hosszabbítás ugyancsak pluszt adott a projekthez. Lehetőséget biztosított a mélyebb felkészülésre, folyamatok lekövetésére, például a svéd Viking kiállítás tervezési és megvalósítási fázisai kapcsán is lehetőség nyílt a mélyebb betekintésre.

A St Fagans múzeum egyik kommunikációs panelje
A St Fagans múzeum egyik kommunikációs panelje

Példaértékű az a pozitív hozzáállás is, amelyet a küldő intézmény tanúsított, hiszen többek közt a gazdasági terület támogatása elengedhetetlenül szükséges volt a projekt sikeres megvalósításához. A Néprajzi Múzeum számára meghatározó időszakban a felsővezetés felismerte, hogy a tudásközvetítés területének pozícionálása, stratégiai jelenlétének megerősítése a jövőbeni hatékony működés egyik alapja. Ennek a gondolatnak a jegyében a projektcsapat tagjai lehetőséget kaptak a londoni múzeumi expón (Museum and Heritage Show) való részvételre. Ezáltal nemzetközi szinten elismert szolgáltatók, a tárlatok kivitelezése során alkalmazott legújabb technikai újítások, átfogó oktatási projektek, kutatási módszerek megismerésére is. Az egymást erősítő folyamatok kreatív erőket mozgósítottak. Nem csupán végig vitték a tervezett folyamatot, hanem mai nyelven, kimaxolták a benne rejlő lehetőségeket egy, a múzeumi világot is megpróbáló időszakban. A projekt megvalósulásának egyes szakaszaiban lehetőség nyílt konferenciákon, workshopokon és egyéb szakmai rendezvényeken is beszámolni annak részleteiről. A szakemberek reményei szerint a jövő évi Múzeumpedagógiai Konferencián átfogó képet adhatnak majd a megszerzett tapasztalatok gyakorlati alkalmazásáról is.

Hasznos linkek:

https://museum.wales/cardiff/learning/teachers/

https://botanicgarden.wales/learning/adult-education/

Tanári felkészítéshez

https://cardiffmuseum.com/memory-boxes/

Memory boxes projekt

https://evm.ee/eng/exposition/stand-alone-objects/Kolkhoz+apartment+building

Kolhozház – Észt Szabadtéri Múzeum

https://www.etnografiskamuseet.se/en/visit/visit-the-museum-digitally/

a svéd Néprajzi Múzeum felfedezéshez

https://www.digarv.se/en/participating-research-projects/stadens-ansikten/

Városi arcok projekt

https://www.erm.ee/en/content/course-estonian-culture-%E2%80%9Elive-lives-estonians%E2%80%9C

Éld az észtek életét – kulturális kurzusok

 

JEGYEK