Megjelent az Orcád világossága. A görögkatolikusok Magyarországon című tanulmánykötet.

2021 tavaszán megjelent a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Orcád világossága. A görögkatolikusok Magyarországon című kiállításához készült tanulmánykötet, katalógus.

A világjárvány következtében csúszott a rendezvény, a kiállítás, a kötet és bemutatója, de előállt az a ritka helyzet, hogy a Terdik Szilveszter által szerkesztett vaskos, szép kiállítású kiadvány magyar és angol nyelvű változata készen várta a kiállítást. A bemutatásra szánt tárgyak szélesebb körét tartalmazza: a 2021 szeptemberében a Vigadóban megrendezésre került tárlaton az eredeti elképzelésekhez képest csak szűkebb anyag jelenhetett meg.

A felekezet- és liturgiatörténeti, művészettörténeti és néprajzi tanulmányok a görögkatolikus kultúra múltját gazdag forrásanyag felhasználásával vizsgálják. A Néprajzi Múzeum e felekezethez kötődő, unikális anyagával több tanulmány foglalkozik. Terdik Szilveszter a magyarkomjáti ikonosztáz történeti és művészettörténeti elemzését adja, Bakonyi Tímea, Erdős Alexandra, Imrik Zsófia és Kránitz Edina a műtárgy restaurálásának folyamatába avatja be az olvasót. Puskás Bernadett a hajasdi Utolsó ítélet-ikont elemzi, és a töredékes Passió-ikon elméleti rekonstrukciójára is kísérletet tesz. Szabó Irén a proszfora/kenyérpecsételőket, Sedlmayr Krisztina a múzeum görögkatolikus emlékanyagának gyűjtéstörténetét és a jellegzetes tárgytípusokat mutatja be.

Az október 19-én nagy szakmai érdeklődés mellett megrendezett könyvbemutatón Molnár Antal történész a tanulmánykötetet és katalógust a téma meghatározó, hiánypótló monográfiájának nevezte.