Hírek

Jankó János díjas lett Bakos Áron, a Néprajzi Múzeum munkatársa

Bakos Áron 2023. május 24-én vette át a Magyar Néprajzi Társaság fiatal néprajzkutatók számára 1969-ben alapított Jankó János díját, amit a kiemelkedő tudományos tevékenységéért és muzeológiai teljesítménye elismeréséért szavazott meg számára a Társaság elnöksége, tisztikara és választmánya.

Fotó: Sarnyai Krisztina
Fotó: Sarnyai Krisztina

A Magyar Néprajzi Társaság a fiatal kutatónemzedék ösztönzésére 1969-ben – Jankó János születésének 100. évfordulóját követően – „JANKÓ JÁNOS DÍJ"-at alapított. Jankó János a magyar néprajztudomány és a néprajzi muzeológia kiemelkedő alakja, meghatározó egyénisége volt, aki a gyűjtő, feldolgozó és értékelő munkában egyaránt kiválót alkotott. Pályáját erdélyi gyűjtőútján 34 éves korában bekövetkező halála szakította félbe. Fiatalon elért eredményei korának egyik legsokoldalúbban képzett, nagy nemzetközi tapasztalattal és jó terepismerettel rendelkező magyar etnográfusává tették. Rendkívül sokat és nagy munkabírással dolgozott. Személye és munkássága példa lehet minden fiatal néprajzkutató számára.

Jankó János díjat a Magyar Néprajzi Társaság tagjai, fiatal (35. évet be nem töltött) néprajzkutatók kaphatják meg kiemelkedő tudományos tevékenységük és muzeológiai teljesítményük elismeréséért. 

Fotó: Sarnyai Krisztina
Fotó: Sarnyai Krisztina