Hírek

A Sztánai Nemzetközi Népismereti Filmszemle versenybe került filmjei

Pályázati felhívás a Néprajzi Múzeum Nemzetközi Népismereti Filmszemléjére

A Dr. Kós Károly Néprajztudós Alapítvány 2014-ben indította el a Nemzetközi Népismereti Filmszemlét. A szemle minden évben ifj. Kós Károly születési helyén, a kalotaszegi Sztánán került megrendezésre. A Néprajzi Múzeum 9 év hagyományait és a helyszínt megtartva, átveszi a film­szemle szervezési feladatait és a pályázat lebonyolítását az Alapítványtól.

A Sztánai Nemzetközi Népismereti Filmszemle versenybe került filmjei.
A versenybe került filmeket 2023. 08.25-27. között Sztánán (Kalotaszeg) vetítjük. A vetítések nyilvánosak, amelyre minden pályázót, érdeklődőt szeretettel várunk. A díjak átadására augusztus 27-én, Sztánán kerül sor. A szemle részletes programját a honlapunkon, augusztus 10-től tesszük közzé.

 

A filmszemle időpontja és helyszíne:
2023. augusztus 24–27., Sztána (Románia)

Pályázati feltételek: A pályázatra 2018–2023 között készült alkotásokat várunk. Egy pályázó összesen három pályaművet nyújthat be. A pályázat nyelve magyar. A beadandó film nyelve magyar vagy magyar nyelven feliratozott. A pályázatra olyan alkotások is benyújthatók, melyek már valamely médiumban bemutatásra kerültek.

Nevezési díj nincs.

Jogi és személyi feltételek: Állampolgárság és lakóhely tekintetében a kiíró nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben. Magánszemélyek, stúdiók és intézmények is pályázhatnak.

Felnőtt kategória

Téma: A néprajz, valamint a kulturális és szociál­antropológia témakörébe tartozó alkotások, például társadalmi jelenségek, egykor és ma is élő közösségi szokások, családi hagyományok, az anyagi kultúra emlékei és élő hagyományai.

Műfaj: Dokumentum- és ismeretterjesztő filmek. A felnőtt kategória alkotásainak hossza max. 90 perc lehet.

Technikai paraméterek: A válogatásra benyújtandó filmeket min. 1080x1920 felbontásban, MP4- fájl h264 kódolással kérjük feltölteni. A technikailag gyenge minőségű filmeket az előzsűri elutasítja. A versenybe beválogatott filmekből július 14-ig tömörítetlen fájlt, és egy max. 2 perces összefoglalót (trailert) kérünk.

Ifjúsági kategória

Pályázhatnak 7–14. évfolyamos diákok egyéni, vagy csoportos alkotásokkal.

Téma: Készíts filmet/videót olyan tartalmakról, megmaradt tárgyi és építészeti emlékekről vagy szokásokról, amelyek szeretnéd, ha nem merülnének a feledés homályába! Kutass fel a környezetedben egykor és ma is élő közösségi szokásokat, családi hagyományokat, társadalmi jelenségeket, melyek gazdagítják mindennapjainkat, ünnepeinket, vagy mutass be olyan személyeket, akik őrzik a népi kultúra tárgyi és szellemi értékeit!

Műfaj: Az alkotásod bármilyen műfajú lehet például riport, dokumentumfilm, filmetűd, klip stb.

Az értékelés szempontjai: Fontos a különleges, egyedi témaválasztás, a tartalommal koherens hangulat- és atmoszférateremtés. Érték a filmnyelvi eszközök kreatív, változatos alkalmazása, a technikai ötletesség, eredetiség.

Technikai paraméterek: Pályázhatsz bármilyen képfelvevő eszközzel (okostelefon, videokamera)

készült alkotással, melynek hossza max. 10 perc lehet. A pályamunkák feltöltését MP4-fájl, fekvő formátumban (16:9) kérjük.

Pályamunkák beadásának feltételei: A pályázó a pályázatra jelentkezésével egyidejűleg felelősséget vállal arra, hogy pályázati anyaga a saját ötletére alapozott, továbbá arra, hogy a benyújtott film nem sérti harmadik személy szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát, valamint annak nyilvánosságra hozatala semmilyen jogszabályt nem sért. Amennyiben a pályamunka részét képezi létező termék vagy harmadik személy létező jogi személy jogilag védett (védjegyoltalomban részesülő) márkajelzése, logója vagy bármely más arculati eleme, a pályázat érvényességének feltétele az adott márka, logó vagy arculati elem jogtulajdonosának (a védjegy jogosultjának) írásos hozzájárulása a pályázatra jelentkezéshez. Amennyiben a pályamunka harmadik személy bármely jogát sérti, az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó jogi felelősséggel tartozik, és a pályázat benyújtásával egyben mentesíti a kiírót mindennemű jogi igény érvényesítése alól. A pályázóknak és munkáiknak meg kell felelnie továbbá a kiírásban szereplő feltételeknek. A kiíró a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségeket nem téríti meg.

Szerzői és felhasználói jogok: A pályázók a pályamunkához fűződő szerzői és személyiségi jogaikra vonatkozóan a jelentkezéssel egyidejűleg vállalják az alábbiakat: a pályázati feltételek elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázatra beküldött alkotásuk a Néprajzi Múzeum archívumába kerüljenek és azokat a Néprajzi Múzeum ingyenes programokon, múzeumpedagógiai foglalkozásokon időbeli, területi és a felhasználás módjának korlátozása nélkül felhasználja. Minden egyéb felhasználás külön megállapodás tárgyát képezi (pl. kiállítások, fizetős múzeumi programok). Amennyiben a pályázó a felhasználói fenti nevezett feltételekhez nem járul hozzá, erről a nevezési lapon külön nyilatkozatot tesz. Ez a nyilatkozat nem zárja ki a pályázót a Filmszemlére történő nevezésből. A pályázó a pályázatra jelentkezéssel egyidejűleg – az esetlegesen elnyert díj kivételével – lemond mindenféle térítési és költségigényéről. A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.

 

A kitöltött nevezési lapokat 2023.május 5-től várjuk a sztanafilm@neprajz.hu email címre.

A teljes pályázati felhívás az alábbi felületen érhető el.

A nevezési lap letölthető (pdf) és (word) formátumban is.

A hír összefoglalója letölthető itt.

 

A filmek beküldési határideje: 2023. június 26.

A nevezett filmek közül előzsűri választja ki a szemlére bejutó alkotásokat. A versenybe került filmek alkotóit a nevezési lapon megadott e-mail címen értesítjük. A versenyfilmek listáját a pályázat kiírója 2023. július 7-én teszi közzé a Néprajzi Múzeum honlapján.

 

Díjak

Felnőtt kategória             Ifjúsági kategória

I. díj: 200 000 Ft                  150 000 Ft

II. díj: 150 000 Ft                 100 000 Ft

III. díj: 100 000 Ft                   50 000 Ft

 

Információ

Szakmai kérdés esetén: Koltay Erika
koltay@neprajz.hu             
+36 30 668 6614

Ifjúsági kategória: Takács Éva
takacs.eva@neprajz.hu
+36 30 606 9551

Szervezés: Nagel Edith
nagele@neprajz.hu
+36 30 606 9560

JEGYEK