Hírek

FÉRC pályázati kiírás - Hasznosítsuk újra a Néprajzi Múzeum textileit!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Néprajzi Múzeum nyílt pályázatot hirdet alkotók részére az Etnoshop múzeumi bolt termékeinek megtervezésére és előállítására az intézmény által felajánlott alapanyagok felhasználásával.

A pályázat célja

A Néprajzi Múzeum 2022-ben költözött be új otthonába, a Városliget egyik impozáns épületébe. A Kossuth téri épületet egy minden tárgyat érintő revízióval összekötött költözéssel hagyta el. Ennek során előkerültek olyan tárgyak is, amelyek nem lettek a gyűjtemény részei.

A pályázattal az intézmény azt kívánja megmutatni, hogy a múzeumi tárgynak nem megfelelő textíliákat hogyan emelhetjük vissza a mindennapi életünkbe, a hagyományok tisztelete mellett, kreatív módon.

A projekt a környezeti fenntarthatóságot is célozza, amit a projekt „arcának” választott textil is jól szemléltet: az átalakításra utaló öltések alapján több funkciót is betöltött; javítása, foltozása a végsőkig való használatot, egyben a kézi munka értékét is jelzi.

A kiírás célja használati tárgyak és műalkotások létrehozása az említett anyagok felhasználásával.

A pályázati kiírás letölthető itt.
Részletes leírás és képanyag az alapanyagokról itt érhető el.

Az alapanyagról

Milyen textilekről is van szó pontosan?

A Néprajzi Múzeum Textilgyűjteménye által a pályázathoz felajánlott tárgyak nem tartoznak a műtárgyak közé, így más célra szabadon felhasználhatóak, újrahasznosíthatóak.

Hogyan alakult ki ez a tárgycsoport és milyen az összetétele? Mi indokolja, hogy szabadon felhasználhatóak a múzeumi kereteken kívül?

Az intézmény költözése során összegyűlt leltározatlan, szakmai szempontból múzeumi megőrzésre nem javasolt tárgyakról van szó, amelyeket képző- és iparművészeti felhasználásra különítettek el, azt remélve, hogy a tárgytöredékek nem semmisülnek meg, hanem „új életet” kezdhetnek. A felajánlott tárgyak esetében az újrahasznosítás, az új funkció kialakítása jelenti a méltó tovább élést.

Ebben a tárgycsoportban vannak töredékességük, állapotuk miatt önmagukban dokumentumértékkel nem rendelkező darabok, de sok az adományozók által a múzeumban hagyott, ám hivatalosan át nem vett, a szakemberek ítélete szerint nem néprajzi tárgy is.

A Textilgyűjtemény muzeológusai már több fázisban szelektálták, csoportosították a leltározatlan anyagot, illetve a múzeum más osztályainak és külsős intézményeknek ajánlották fel a válogatás lehetőségét (például múzeumpedagógiai hasznosításra, a Demonstrációs Gyűjteménybe, a Skanzennek vagy a Kiss Áron Játéktársaságnak). Ez a töredékhalmaz tehát a hosszú válogatás utáni maradék.

Milyen fizikai állapotúak az anyagok?

A textilek használatból kerültek ki, ezért állapotuk eltérő. Van, amelyik szakadt, kopott, színét vesztett. A gyenge szerkezetű textileknél pótanyag alkalmazására lehet szükség a felhasználás során. A textilek között nincs két ugyanolyan, viszont kategóriákba sorolhatóak, például: nyers/fehér színű szövött anyagok piros hímzéssel; szalagok és csíkszerű szövettöredékek; viseletből kivágott díszítmények; párnahuzatok; terítők; szőttesek; csipkék stb., ahogy a mellékelt képeken is látható. Több fotó itt érhető el: FÉRC projekt | Néprajzi Múzeum (neprajz.hu)
 

A pályázat menete (A pályázat kétfordulós.)

ELSŐ FORDULÓ: Tervpályázat, amelyre használati tárgyak és műalkotások terveit várjuk. A tervezést megelőzően a Néprajzi Múzeum által felajánlott textileket szemrevételezhetik a pályázók, előre meghatározott időpontokban. Ebben a fordulóban koncepciókat és látványterveket várunk. A textilek csak a második fordulóba jutás esetén használhatóak fel fizikailag!

 

Nyílt napok:

1. alkalom: június 18. (kedd) 16:00–18:00. Helyszín: Néprajzi Múzeum (1146 Budapest, Dózsa György út 35.) Konferencia terem (Hősök tere felőli bejárat, 2. emelet) + Etnoshop (Damjanich utcai bejárat, földszint)

2. alkalom: július 9. (kedd) 14:00–18:00 Helyszín: Néprajzi Múzeum (1146 Budapest, Dózsa György út 35.) Konferencia terem (Hősök tere felőli bejárat, 2. emelet)

3. alkalom: július 30. (kedd) 16:00–18:00 Helyszín: Néprajzi Múzeum (1146 Budapest, Dózsa György út 35.) Konferencia terem (Hősök tere felőli bejárat, 2. emelet)

A nyílt napokon konzultációra is van lehetőség, valamint az Etnoshop kínálata 2024. június 23-ig személyesen és önállóan is megtekinthető. Ezt követően, 2024. június 24-től csak a Etnoshop weboldalán és a nyílt napokon van lehetőség a múzeumi ajándékbolt koncepciójának megismerésére. A felsorolt 3 időponton kívül nincs további külön alkalom az alapanyagok megtekintésére. A textilekről készült fotók itt érhetőek el: FÉRC projekt | Néprajzi Múzeum (neprajz.hu)

 

A pályázat első fordulójában be kell mutatni:

 • a tárgy(ak) látványterveit és a tervlapo(ka)t,

 • a terv(ek) ismertetését (a leírások terjedelme minimum 2000 - maximum 5000 karakter); a dokumentációban szerepeljen a tervezett tárgy(ak) felépítése, funkciója, a felajánlott alapanyagokból választott textiltípus(ok) ismertetése, a beépítés bemutatása, a kiegészítő anyagok leírása,

 • és a költségtervet: a tervezett tárgy(ak) előállításának anyag- és kivitelezési költségtervét, az egyediség vagy a sorozatgyárthatóság megjelölésével.

 

Az első forduló beadási határideje: 2024. augusztus 31.
 

A pályázat benyújtásának módja, helye:

Töltse ki az alábbi űrlapot!

Az első forduló pályázati dokumentációját a fercpalyazat@neprajz.hu e-mail címen töltheti fel!

MÁSODIK FORDULÓ: Az első forduló továbbjutói elkészíthetik a sorozatgyártható tárgyak prototípusát, vagy az egyedi alkotások esetében kivitelezhetik a terveiket. A második fordulóra továbbjutott pályázókkal e-mailes értesítést követően egyeztet a múzeum az anyagok átvételének helyéről és idejéről, valamint a prototípusok és az esetlegesen módosított kivitelezési költségvetés leadásának módjáról, helyéről és idejéről. A második forduló prototípusainak legyártása önköltséges, a múzeum csak a pályázatra felajánlott anyagokat biztosítja.

Kik pályázhatnak?

A pályázat benyújtására jogosult minden olyan 16. életévét betöltött személy, aki professzionális vagy amatőr szinten végez alkotói tevékenységet hazai vagy külföldi területen.

 

Mivel nem lehet pályázni?

 • Nem támogatható az a terv, amelynek megvalósítása, megvalósításának módja vagy eredménye

 • élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre módot ad (pl. uzsonnászacskó, élelmiszer tárolására alkalmas tárgyak, textilszalvéta stb.), kivéve, ha a felajánlott textilek csak külső burkolatként jelennek meg,

 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,

 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,

 • a nemzet, valamint a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Elvárások, bírálati szempontok

 • A felajánlott textilek a felhasználásuk, beépítésük során őrizzék meg eredeti karakterüket.

 • A felhasználás legyen kreatív, a felajánlott textilek ne csak inspirációként szolgáljanak, hanem fizikailag is váljanak a létrehozni kívánt termék részévé.

 • A termék illeszkedjen az Etnoshop kínálatába.

A pályázat érvénytelen, ha

- a fordulók beadási dokumentációit nem vagy hiányosan adja le a pályázó.

- első és második forduló esetében, ha a terveket/alkotásokat a rendelkezésre álló helyen és időpontban nem adja le.

A pályázatot 5 fős bizottság bírálja el. A döntésről a pályázatok bírálatait követően - legkésőbb 30 napon belül - elektronikus úton értesítési a pályázókat. A második fordulót követően a nyertesek nevét a www.neprajz.hu honlapon is közzéteszi. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs!

 

A pályázat nyereményei, utóélete

1. forduló: továbbjutás a 2. fordulóba. A továbbjutók száma nem limitált.

2. forduló:

Pénzjutalom:

1. helyezett: bruttó 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint)

Különdíj: bruttó 300.000 Ft (azaz háromszázezer forint)

(A Bírálóbizottság döntése alapján több fő is részesülhet különdíjban.)

 • A nyertes pályamunkák készítőivel további termékek legyártására szerződhet (múzeum egyéni egyeztetések alapján, a rendelkezésre álló típusanyagok felhasználási keretéig. Az ehhez kapcsolódó tiszteletdíj/gyártói díj és/vagy jutalék egyéni megállapodás részét képezi. (Az Etnoshop fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás során díjazásban nem részesülő pályázókkal is felvegye a kapcsolatot shoptermék gyártásának ügyében. A pályázat lezárulta után minden prototípusok alapján készülő tárgy gyártásának költségeiről és módjáról egyénileg egyeztet. A múzeum nem kötelezhető a díjazásban részesült pályázók termékeit forgalmazni, amennyiben nem tudnak közösen megállapodni a szerződés részleteiről.)

 • A beérkezett pályamunkákból (látványtervek, tervlapok, prototípusok) kurátori válogatás alapján MÉTA téri pop-up kiállítást rendez a Néprajzi Múzeum, előreláthatólag 2024 decemberében.

 • A nyertes vagy díjazott pályázóknak a múzeum közreműködésével lehetőségük nyílik az általuk alkalmazott upcycling technikát online megjelenés és/vagy jelenléti workshop formájában továbbadni az érdeklődőknek (opcionális).

 

Adatbiztonsági intézkedések

A Kiíró kötelezi magát arra, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi arra az Adatfeldolgozót, hogy ő is tegyen eleget az adatbiztonsági követelményeknek.

Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

További adatkezelési tájékoztatás az Adatkezelési tájékoztató | Néprajzi Múzeum (neprajz.hu) honlapon elérhető.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázó a fercpalyazat@neprajz.hu e-mail címen jelezheti!