Bodó Sándor

A múzeumok története Magyarországon a dualizmus korában

2023

 

A múzeumok története Magyarországon a dualizmus korában című posztumusz megjelent, hiánypótló kötet a szerző akadémiai doktori disszertációja alapján készült.

A kötet első nagy fejezete a Múzeumok születése Európában és Magyarországon címet viseli, melyben a regionális és városi múzeumok létrejöttének európai áttekintése adott lehetőséget a disszertáció gerincét képező magyarországi múzeumhálózat kialakulásával történő összehasonlításra. Részletesen bemutatja Bodó Sándor az egyes múzeumi szakágak fejlődését. A régészeti ásatásokra adott államsegély mellett minden támogatott múzeumban igen jelentős volt a néprajzi gyűjtésre fordított összeg. Az 1897-ben alakult Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének tevékenységét Bodó Sándor értékelésében egészen az első világháború kitöréséig a gyarapodó magyarországi múzeumok irányítása, támogatása jellemezte. Lényeges előrelépést jelentett a vidéki közgyűjtemények állami költségvetés keretében történő segélyezése. A magyarországi városokban a 19. század közepétől szaporodtak a múzeumalapítási kezdeményezések, amelyekről érdemi áttekintő dolgozat mindeddig nem készült.

A könyv hiánypótló abban is, hogy a dualizmus kori vidéki városok kulturális hagyatékának gyűjtésére és bemutatására irányuló törekvések mögött feldolgozza az egykori országos tudomány- és intézményszervező tevékenységet. A szerző tudatosan döntött úgy, hogy figyelmét a vidéki múzeumokra és gyűjtőhelyekre fordítja, miközben világos, hogy a dualizmusban a művelődés centruma főként már a főváros volt. A kötet teljes képet kívánt adni a múzeumokról, épületekről, gyűjteményekről, a mindennapi eredményekről, a vitákról, a felügyelet, a hivatalszervezet munkájáról.

A kötetben jól látható az a folyamat, mely a hazai múzeumi kezdeményezésektől egy kiforrott követelmény- és fogalomrendszerhez vezetett a hazai múzeumokkal kapcsolatban. Nemcsak a múzeumok történetéről van tehát szó, melyről már sok írás született korábban is, hanem a hazai muzeológia, egy korszakának a feldolgozásáról. A szerző munkája nagyban hozzájárulhat az általa oly fontosnak tartott, kiemelten kezelt tudományterület, a muzeológia elmélyüléséhez, a múzeumokról alkotott tudományos kép bővüléséhez és hasznos olvasmány lehet minden érdeklődő számára.

A szerző dr. Veres Gábor, a Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese.

A könyv a Néprajzi Múzeum könyvesboltjában megvásárolható.

JEGYEK