Szerkesztette: Kiss Margit

K. Csilléry Klára: Az ácsolt láda

Összegyűjtött tanulmányok

A Néprajzi Múzeum tudománytörténeti kiadványsorozata 13.

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2007. 152 p., 42 t.

A magyar néprajztudomány közelmúltban elhunyt jeles személyisége, dr. K. Csilléry Klára emléke előtt kíván tisztelegni a három tanulmányát megjelentető kötet.

Az első írás a hagyatékából 2002-ben előkerült, akvarell képekkel illusztrált szakdolgozata Szökrönyök Sumonyból és Cserdiből címmel, amelyet 1947-ben a Képzőművészeti Főiskola rajztanári szakának végzős hallgatójaként írt, első önálló Baranya megyei gyűjtését feldolgozva. A további két, kiadásban már megjelent, de mára nehezen hozzáférhető dolgozat, Az ácsolt láda (1951, a Magyar Tudományos Akadémia II. Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei), valamint A magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei (1982) című könyvének két kiemelt fejezete: Az ácsolt láda és Az ácsolt ládák ornamentikája címmel.

A három, azonos témát feldolgozó írásmű nem csupán egy tárgycsoport, az ácsolt ládák példaértékű bemutatása. Tudománytörténeti jelentőségét az adja, hogy kiválóan szemlélteti Csilléry Klára kultúrakutató munkásságának lényegét, interdiszciplináris szemléletét.

A magyar tárgyi néprajzban újszerű összehasonlítási módszerével nem csupán a földrajzi elterjedési területet, a szomszéd népekkel való átadás-átvétel kérdését kutatja, hanem időt és teret tágítva európai összefüggésrendszerben, fejlődésmenetben vizsgálódik, s ebben keresi helyét a magyar bútortípusoknak, díszítőelemeknek.

Tartalom

Előszó
Szökrönyök Sumonyból és Cserdiből, 1947
Az ácsolt láda, 1951
Az ácsolt láda, 1982
Az ácsolt ládák ornamentikája, 1982
Irodalom
Képmelléklet

 

 

JEGYEK