Szerkesztette: Fejős Zoltán, Frazon Zsófia

Kortárs ruha-tér-kép

Kamarakiállítások 14.

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2007. 96 p.

Hogyan lehet a mai öltözeteket, ruhaféleségeket, divatcikkeket s az általuk kifejeződő képzeteket, kulturális tartalmakat bemutatni? A kiállítás mindig több annál, mint különféle okok miatt beszerzett tárgyak alkalmi egymás mellé helyezése. Célja lehet a kiemelés, az összefüggések, az ellentétek megvilágítása, a részletek egységes rendbe illesztése vagy a közkeletű anyagi javak távlatainak keresése. A kortárs öltözködés jellemző irányait, a ruházatok egymáshoz viszonyulását ezúttal egyetlen szempont segít feltérképezni. A kulcs az egyenruha, az egyén másokhoz való hasonulásának, az uniformizálódásnak kifejeződése, valamint ezen belül vagy ezzel szemben az egyéni útkeresés. A mai, késő modern öltözködésben az egyenruha megújult, s növekvő szerepet játszik a mindennapi élet számtalan egyénileg alakított vagy közösségileg formált nyilvános színpadán.

A kiállítással megrajzolt mai ruhatérkép kísérlet, és nem egy lezárt s részleteiben összehangolt kutatás végszava. Sokkal inkább ösztönzés arra vonatkozóan, hogy a múzeumoknak érdemes a mai öltözködési kultúrát, mint a társadalmi önkép és önkifejezés gazdag világát még alaposabb kutatással reflektorfénybe állítani. Az öltözködés, a divat, az ízlésváltozások roppant népszerű kérdések. Olyan világ ez, amely ízig-vérig a múzeumok látókörébe tartozik. A múzeumok ugyanis valóságos öltözeteket, tárgyakat vizsgálva egyedülálló módon szólhatnak minderről. A múzeumi tárgyleltározó, -elemző és -megőrző gyakorlat, a kortárs empirikus megfigyelések lehetősége és az érzékeny interpretációra való törekvés együtt biztosíthatják azt, hogy a más keretek között jelentkező viseletkutatások és a múzeumi törekvések találkozzanak. Mindennek igazi hasznát a nagyközönség látja majd, mindazok, akik mai életünk rejtélyeihez a megértés vágyával fordulnak.

 

A kötet szerzői:


Csukovits Anita
Fejős Zoltán
Frazon Zsófia
Heilauf Zsuzsanna
Lengyel Ágnes
Magyari Márta
Schleicher Vera
Sedlmayr Krisztina
Szabó Magdolna
Szapu Magda
Tóth G. Péter
Vándor Andrea
Varga Júlia