Szerző: Fülöp Hajnalka, Lackner Mónika

Nők, szőnyegek, háziipar

kiállításvezető

Kiállítási vezető

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2011. 63 p.

A Néprajzi Múzeum Nők, szőnyegek, háziipar kiállítása (2011. június 24. - 2012. augusztus 27.) a 19. század máig meghatározó gondolatait előtérbe állító Felemelő évszázad elnevezésű országos programsorozathoz kapcsolódik. Témájának 19. századi női tárgyakat, a nők által készített, a női kelengye fontos részét jelentő szövött szőnyegeket választotta. Archív képek, dokumentumok segítségével megjelenik a tárgyak mögötti női világ és a háziipari fejlesztés története is. Helyi és minisztériumi támogatással az 1880-as évektől a máramarosi román szőnyeg, a torontáli szerb szőnyeg és a csíki festékes szőnyeg megújítását célul kitűző háziipari tanműhelyt, iskolát alapítottak. A kiállítás - és a kiállítási vezető - e példák alapján mutatja be a gyapjúfeldolgozást, a szőnyegek hozományban betöltött helyét, a női munka 19. századi emancipációs szerepét, valamint a szövés és háziipar összefüggéseit.
A kiadvány a kiállítás anyagából válogat, elsősorban a klasszikus néprajzi anyag részletesebb megjelenítésére vállalkozik. A kiállítási vezető 26 darab, a Néprajzi Múzeumban gyűjteményében őrzött szőnyeget, nyeregtakarót és szövött tarisznyát közöl részletes tárgyleírással. Archív felvételekkel mutatja be a gyapjúfeldolgozást, a szőnyegek szerepét, a korai háziipari mozgalmakat. A kiadványt angol nyelvű összefoglaló, válogatott irodalomjegyzék és földrajzinév-mutató egészíti ki.

JEGYEK