Szerkesztette: Kerék Eszter, Szuhay Péter

Az otthon tárgyai

Képeskönyv a magyarországi bevándorlók tárgykultúrájáról

MaDok-füzetek 9.

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2014. 264 p.


A Néprajzi Múzeumban 2011. és 2014. között került sor a Bevándorló közösségek tárgyközpontú vizsgálata Budapesten című, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) által támogatott kutatásra. Terepmunkán alapuló kulturális antropológiai vizsgálatunk módszertanilag abból az előfeltevésből indult ki, hogy a migrációs és a tárgyelméleti megközelítések közös alkalmazásával új oldalról ismerhetjük meg a bevándorlók életét. A bevándorlók és tárgyaik viszonyának elemzésével hasznos információkat szerezhetünk például az integrációs stratégiákról, a távoli otthonnal kialakított kapcsolatok jellegéről, a transznacionális kötődésekről és az otthon újrateremtésének kísérleteiről, a tárgyak és az emlékezés viszonyáról vagy éppen a másság és az azonosság tárgyakban testet öltő diskurzusairól. A kutatás tudományos eredményeit bemutató kötet Vándorló tárgyak címmel a Tabula könyvek sorozatban e kiadvánnyal egy időben jelent meg.

Szerettük volna azonban minél több személyes történeten át is bemutatni a Budapesten élő bevándorlók és tárgyaik sajátos viszonyát, párbeszédét. Így született meg Az otthon tárgyai. Képeskönyv a magyarországi bevándorlók tárgykultúrájáról című kötet. A kutatás résztvevői azt kérték beszélgetőtársaiktól, hogy válasszanak ki egy tetszőleges, számukra fontos tárgyat, amit magukkal hoztak Magyarországra, majd szabadon meséljék el az adott tárgy történetét. Egy-egy tárgy kapcsán élmények, érzések, vágyak, hiányok sokasága kelt életre.

A kötetben a történetek és képek szoros egységet alkotnak. Antropológus fotósunknak (és egyben kötetünk képszerkesztőjének) számos esetben módja volt arra is, hogy a "bevándorló" és a "kutató" beszélgetései során, otthonuk tágabb tárgyi környezetében fotózza a háziakat, esetleg más eseményeken is jelen lehessen.

Ez a kötet tehát egymással összefonódó tárgy- és élettörténetek gyűjteménye. Kísérlet annak megértésére, hogy egy jellegzetes élethelyzetben mit jelenthet a tárgyak és  emberek kapcsolata. Köszönjük a kötet szereplőinek, hogy megosztották velünk történeteiket.

A kötet magyar és angol előszava.

JEGYEK