Szerkesztette: Mészáros Borbála

Magyar néprajzi bibliográfia 1999-2000

Magyar néprajzi bibliográfia

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2005. 348 p.

A magyar néprajz kurrens bibliográfiája 1971 óta jelenik meg. 1989-től a Néprajzi Múzeum Könyvtárának gondozásában. Jelen kötet az 1999-2000. év tudományos publikációinak - a gyűjtőmunka során regisztrált mintegy 5000 tétel - szelektív kiadása. A teljes anyag megtalálható a könyvtár 2001-től interneten is elérhető bibliográfiai adatbázisában.

Az anyaggyűjtés a korábbi évekhez hasonlóan kiterjed a határon túli magyar néprajztudomány könyv- és cikktermésére és részben a magyarországi kutatók külföldön megjelent műveire is. A hazai humán tudományokban is növekvő inter- és transzdiszciplinaritás következtében a bibliográfia nemcsak a néprajz, a folklorisztika, az antropológia küönböző irányzatainak publikációira terjed ki, hanem részben a társadalomtörténet, a szociológia, az irodalomtudomány és más rokon tudományok szorosan kapcsolódó hazai könyv- és cikktermésére is.

A nem magyar nyelvű kutatók számára továbbra is rendelkezésre állnak az angol címfordítások, valamint az angol nyelvű tárgymutató.

JEGYEK