Szerkesztette: Újváriné Kerékgyártó Adrienne

Csíkmenaság népművészete

A Néprajzi Múzeum tudománytörténeti kiadványsorozata 10.

Néprajzi Múzeum, Budapest, 1999. 130 p.