Tasnádi Zsuzsa

Népviseletek és népélet a monarchiabeli képeslapokon

Cser Kiadó - Néprajzi Múzeum, Budapest, 272 p.

NEM RENDELHETŐ

A Néprajzi Múzeum Nyomatgyűjteménye a magyar nyelvterület legteljesebb képeslapanyagát őrzi, amely viseleteket, viseletsorozatokat mutat be az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből. A kötetben szereplő, 1880-1920 között készült képeslapok a magyarországi tájegységek jellegzetes magyar és nemzetiségi viseleteit, életképeit mutatja be a 19-20. század fordulójáról.

 

A válogatás kereteit a Néprajzi Múzeum képeslapgyűjteménye határozza meg. A képeslapok mellett néhány fényképet, rajzot, festményt használtunk fel azoknál a fejezeteknél, ahol a képeslap műfaját, annak kialakulását, előképeit, a korszakban elfoglalt helyét mutatjuk be.

A képeslapokon megjelenő népviseletek fényképek alapján készültek, ezért nagyrészük alkalmas a viselet bemutatására, leírására, részletes ismertetésére, természetesen figyelembe véve a már említett készítői, kiadói adatokat, információkat. A képeslapokat fontos képi dokumentációs anyagnak tekintjük napjainkban is, hiszen a fénykép alapján készült sokszorosított lapok nagyon sok háttérinformációt vagy mondanivalót tartalmaznak képeslapgyűjtőknek, népviselet, népélet-kutatóknak, egyes fényképészek, műtermek, kiadók és nyomdák iránt érdeklődőknek egyaránt.

 

A tartalomból:
Bevezetés
A képes levelezőlap története
A képeslapok a korabeli képkultúra tükrében: A sajtóillusztrációk szerepe, a festészeti és képi előzmények, a népszínművek hatása
Sokszorosítás és kiadás
Alföld: Hortobágy, Debrecen, Kecskemét
Észak-Magyarország: Palócföld, Mezőkövesd
Dunántúl: Balaton vidéke, Baranya megye
Erdély: Kalotaszeg, Torockó, Székelyföld és Gyimes, Hétfalu
Nemzetiségek: Erdélyi szászok, erdélyi románok, cigányok, felső-magyarországi szlovákok, sokácok, bunyevácok
Irodalom és Képjegyzék

JEGYEK