Szojka Emese - Foster Hannah Daisy

Betlehemek

A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 25.

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2017.

A betlehem napjaikban is népszerű és közismert néprajzi tárgy. De mit tudunk róla valójában? Szokás, színjáték, bábszínház, misztikum, meghittség mind együtt van jelen ebben a tárgyban.
A Betlehemek katalógus a Néprajzi Múzeum gyűjteményeiben fellelhető betlehemeket veszi sorra és igyekszik azokat a lehető legrészletesebben kívülről-belülről bemutatni, mesélni használatukról és múzeumi életükről. Minden tárgy egy külön univerzum – a Betlehemek katalógus segít őket összeolvasni és ezáltal bepillantani a múzeum és a néprajztudomány hazai történetébe.
A katalógus különlegesége, hogy a tárgyak leírása és képanyaga erősen fókuszál a restaurálás folyamatára, feltárva így a műtárgyak sokoldalú történetét, kalandjait és egyébként nem látható belső világát is. A bevezetőtanulmányt olvasva megelevenedik előttünk a betlehemállítás és betlehemezés szokása Rómától Provence-on át a Kárpát medencéig, megismerhetjük a Néprajzi Múzeum kutatóit, akik a téli falvakat járva betlehemeket gyűjtöttek és egy kicsit megérthetjük a múzeumok raktározási és értelmezési rendjét is, ahol a tárgyak új értelmet nyernek és történetük végül katalógusba kerül.

JEGYEK