Szerző: Biró Anna

Huon-öböli fej- és melldíszek

Bíró Lajos gyűjteménye 1.

A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 19.

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2012. 246 p.

Bíró Lajos gyűjteményi anyagának megjelentetésével a Néprajzi Múzeum sok évtizedes adósságát törleszti. Egyik legrégebben létrejött gyűjteményének legértékesebb anyagából, Bíró Lajos 19. század végi óceániai gyűjtéséből, a gazdag ékszeranyagból a fej- és melldíszek csoportját kiemelve mutat be egy részt ez a katalógus, amelyet - reményeink szerint - továbbiak követnek majd.
Bíró Lajos természettudós, entomológus az 1890-es évek végén mintegy hat évet töltött az akkori Német Új-Guinea területén (ma Pápua Új-Guinea északi része), ahol természetrajzi munkája mellett kíváncsisága, szociális érzékenysége és precizitása révén kiváló néprajzkutatóvá vált egy olyan időszakban, amikor a néprajztudomány és az antropológiai terepmunka mai elveinek kidolgozása még csak születőben volt.
Sajátos munkamódszere, illetve a gyűjtés korai időpontja miatt az anyag egyúttal tudománytörténeti jelentőségű is.
A Néprajzi Múzeum tárgykatalógus-sorozatának megszokott szerkezetét, tartalmi és közlési módját követi ez a kötet is. A témát, a gyűjteményt és a gyűjtőt bemutató bevezető tanulmányt a kiválasztott gyűjteményrész teljes halmazát felölelő egyes tárgyak fényképpel ellátott leírása követi. E kötet különlegessége és tudománytörténeti jelentősége abban rejlik, hogy a katalógusok szerkezetében megszokott tárgyleírásokat megelőzik Bíró Lajos egyes tárgyakhoz, tárgycsoportokhoz tartozó leírásai, kiegészítései.

JEGYEK