A Habsburg évszázad

Egy birodalom fotográfiái 1848-1916 2001. máj. 16. - 2001. jún. 28.
Budapest az első helyszíne a "HABSBURG ÉVSZÁZAD - Egy birodalom fotográfiái 1848 - 1916" c. kiállításnak, a magyar főváros az első és egyik legfolntosabb állomása annak a bemutató sorozatnak, amelyet a továbbiakban még számos, jelentős európai város lát vendégül, olyan városok, amelyek fontos szerepet töltöttek be az egykori Osztrák-Magyar Monarchiában.

 

Az Alinari Testvérek fotográfiai múzeuma által Friuli Venezia-Giulia Tartománnyal és Trieszt Város Kulturális Ügyosztályával közösen szervezett kiállítás világpremierjére az elmúlt évben került sor Triesztben, ahol nagy közönség- és kritikai sikert aratott. A kiállítás a Budapesti Olasz Kulturális Intézet és a Néprajzi Múzeum támogatásával jött létre.

A kiállítás egy olyan, rendkívül fontos történelmi korszakot szándékozik bemutatni, amelyről már a fényképezés első, kísérleti jellegű alkalmazásától kezdve számos dokumentummal rendelkezünk. A korszak neves fotográfus mestereinek művei érzékeltetik azt a kulturális, művészeti, társadalmi, vallási és gazdasági légkört, amely a Habsburg birodalmat, az egyik legjelentősebb európai nagyhatalmat jellemezte a XIX. században és a XX. század elején. Ez a többnemzetiségű birodalom, a Német-Római Császárság örököse, több mint húsz, különféle etnikumhoz tartozó népcsoportot foglalt magába, amelyek tíz nyelvet és háromféle írást használtak és hét különböző vallást követtek.

Az egész építményt a középpontjában álló és a központi hatalmat megjelenítő császár személye fogta össze. Újabb alkalmat kínál ez a kiállítás arra, hogy mai kultúránk gyökerei után kutassunk abban a pezsgő, forrongó és termékeny korszakban, amikor a század eleji Bécs kulturális forradalma alapjaiban változtatta meg az emberről addig kialakított felfogást feltárva ellentmondásosságát és kétségbe vonva sérthetetlennek vélt bizonyosságait. A történeti és fotográfiai kutatásoknak köszönhetően eddig ismeretlen vagy elfeledett képek segítségével mutatjuk meg a "Habsburg évszázad" jellegzetes helyszíneit és személyiségeit, idézzük fel a háborúkat, a hétköznapok eseményeit.

Az időbeli keretet az 1848-ban trónra lépett és a XX. század második évtizedéig hatalmon maradt Ferenc József hosszú uralkodása adja. Több mint 200 kép kalauzol a Habsburg mítoszt tápláló szövevényes családi és közérdekű eseményeken át, amelyek a számtalan könyv és tanulmány, színmű, operett és film révén immár mai, közös emlékezetünk kitörölhetetlen részeivé lettek.

A kiállítást a következő olasz intézmények támogatták:
Miniszterelnöki Hivatal - Külügyminisztérium - Kulturális Javak és Tevékenységek Minisztériuma - Távközlési Minisztérium

A kiállítás a GENERALI BIZTOSÍTÓ együttműködésének köszönhetően jöhetett létre.