Kiállítás

Együtt. Inaktelki képek 2000–2002

2024. márc. 5. - 2024. jún. 22.

A Néprajzi Múzeum Együtt. Inaktelki képek 2000–2002 című, 2024. március 5-én, a Néprajzi Múzeum napján nyíló időszaki fotókiállítása egy kalotaszegi falu életét, a falut működtető közösségi kapcsolatokat mutatja be.

Egy településről sokféle történetet lehet elmondani. Winter Erzsébet, a Néprajzi Múzeum fotográfusa dokumentációs céllal nagyjából ezer diapozitívot készített Inaktelkén, 2000 és 2002 között. Ebből válogatva olyan kurátori konstrukció jött létre, amely elsősorban a hétköznapi életre, a közösséget fenntartó és működtető kapcsolatokra, az egyén és közösség viszonyára, a közösségi normákra és szabályokra fókuszál, de nem a falubeli élet teljességének bemutatására törekszik. A közösségi élet terei – a határ, az utca, a templom, a kapuk előtti padok és a lakóházak – a kiállítás tematikai egységei is.

A bemutatott képek a Néprajzi Múzeum diagyűjteményének darabjairól készített digitális nyomatok. A néprajzi terepfényképezés célja a tárgyszerű rögzítés, a dokumentálás, eredménye mégis minden tudományos igyekezet ellenére szubjektív, sokszor esetleges. Ritka és szerencsés helyzet, amikor egy közösséget jól ismerő kutató mellett egy fotográfus is dolgozhat, aki képekké tudja sűríteni a terepen gyűjtött adatokat, tapasztalatokat, élményeket. Winter Erzsébet és Fülöp Hajnalka, a kiállítás egyik kurátora így dolgozott Inaktelkén az ezredfordulón. Az inaktelkiek számára nem ismeretlen a néprajzkutatók és fotográfusok jelenléte: az ünneplő falut, a díszes kalotaszegi viseleteket, berendezési tárgyakat, látványos ünnepeket régóta dokumentálják. A kiállítás tudatosan szakít ezzel a hagyománnyal, és a kevésbé ismert, kevésbé látványos, ám éppen olyan színes hétköznapokat jeleníti meg.

A kiállítás célja, hogy a figyelmet a néprajzi terepfotó kevéssé ismert értékeire és összetett jelentéseire, többrétegű értelmezési lehetőségeire fordítsa, kiemelve ezzel a képeket a dokumentációs terepfotók illusztrációs szerepéből. A látszólag egyszerű, egysíkú fényképek alig észrevehető apró elemei meglepően sokat mondanak az életmódról, a mentalitásról. A sok hasonló kép ismétlődő részletei pedig a közösség értékrendjét és szabályait teszik láthatóvá.

2023-ban a múzeum munkatársai visszavitték Inaktelkére ezeket a több mint 20 évvel ezelőtt készült fotókat, és a képeken szereplő családokkal interjúkat készítettek. A kiállításon bemutatott film a képekhez kapcsolódó történetekről, emlékekről szól.

Fotó: Incze László, NM
Fotó: Incze László, NM

A közösség szimbóluma a kör, ami megtart és szabályoz. A kiállítás meghatározó látványelemei a teret tagoló körívek, amelyek a közösségi kapcsolatokra utalnak és egyben a falu fizikai terét is leképezik. Átjárhatóságukkal jelzik, hogy ez a közösség nem zárt, lakói kapcsolatban állnak közvetlen és tágabb környezetükkel. Kívülről befelé haladva a határból a falubeliek otthonaiba, a közösségből a személyes terekbe jutunk.

 A kiállítás olyan, mint egy családi fényképalbum: mást jelent a falubelieknek, mást a falut ismerőknek, és azoknak is, akik még soha nem jártak ott, nem ismerik. Ha a képek láttán mégis otthonosságot érzünk, az azért lehet, mert ezek valóban hasonlítanak mindannyiunk családi fotóira, amelyeket a kiállítás hatására ezentúl talán kicsit másképpen, tudatosabban, a részletekre és a lehetséges jelentésekre nagyobb figyelmet fordítva nézünk majd.

A múzeumpedagógiai kínálat hamarosan elérhető.

Fotó: Incze László, NM
Fotó: Incze László, NM

EGYÜTT. Inaktelki képek 2000–2002

Kurátorok/Curators: Danó Orsolya, Fülöp Hajnalka

Projektvezető/Project manager: Schleicher Vera

Fotó/Photo 2000–2002: Winter Erzsébet

Múzeumpedagógia/Museum education: Koltay Erika

Vizuális koncepció, látványterv/Design: Boros Viktória

Grafikai tervezés/Graphic design: Hódi Rezső

Szöveggondozás/Copy editing: Szentirmai Dóra

Angol fordítás/English text: Rachel Maltese

Filmek/Films: Csorba Judit Dorottya, Dénes Zoltán, Oláh-Székely Jónás

Fotó, digitalizálás/Photo, digitisation 2023: Sarnyai Krisztina

Múzeumi csoportkép/Team portrait: Garai Edit

Világítás-, hang és vetítéstechnika/Lighting, sound and projection: Lipécz Tamás, Reisz György

Kiállításszervező/Production manager: Nagel Edith

Nyomda és dekormunka/Printing and decoration: Print Pro Group Nyomdaipari Kft.

Látványterv kiviteli tervezése/Construction design: Száva Pál

Kivitelező/Construction: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.

A kiállítás megvalósításában közreműködtek/Contributors to production: Balogh Tünde, Boldogh Balázs, Dvorák Sanyi, Horváth Dóra, Simándi Zoltán, Szabó-Gavallér Áron

Jogász/Legal expert: dr. Szép Barbara

Gazdasági ügyintézés/Financial administration: Miklián Istvánné

Kommunikáció/Communication: Berényi Marianna, Czeczon Csenge, Incze László, Lónárt Adrienn, Molnár Luca

Támogató partnerünk/Sponsor: GMS Solutions

 

Köszönet az inaktelki közreműködőknek:

Bakos Erzsike, Bakter Kati, Bokrász Csilla, Balog Erzsi, Balog Évi, id. Balog Feri, Balog Feri, Balog Laci, Balázs Bözsi, id. Balázs Feri, Balázs Feri, Balázs János, Balázs Kati, Balázs Kisó, Balázs Pisti, Balázs Réka, Balázs Szabolcs, Balázs Viola, Bancsi Ernő, Bancsi Feri, Bandi Andris, Bandi Edit, Bandi Évi, Bandi János, Bandi Zita, Bácsó Erzsika, Bácsó Feri, Bácsó Sándor, Beni, Boros Kati, Bótos Évi, Bótos Kati, Butykó Erzsike, Diósi Anna, Diósi Kati, Diósi Marci, Fazakas Emese, Fazakas Ervin, Fazakas Piroska, Fábi Jancsi, Fogadós Évi, Ferika, Fogadós Pisti, Gál B. János, Gál Csaba, Gál Delinke, Gál Erzsi, Gál Etelka, Gál Ilona, Gál István, Gál János Alsó Gáli, Gál János, Gál Kati, Gál Pisti a Szakács, Gál Pisti, Gergely Beáta, id. Gergely Jánoska, Gergely Jánoska, Gergely Norbi, Gornyik Boglárka, Gornyik Kati, Gornyik Pisti, Gornyik Szilárd, Győri, Gyuri Ilona, id. Gyuri János, Gyuri János, Gyuri Kati, Gyuri Pisti a Hídi, Gyurka, Gyurka Ági, Gyurka Náni, Gyurka Pisti, Hegyi Balázs, Huszár Kisó, Jankó Évi, Jankó Csilla, id. Jankó Feri, Jankó Feri, Jankó Ibolya, Jankó István, Jankó János a Bicskos, Jankó Kati, Jankó Piroska, id. Jankó Pista, Jankó Pista, Jáji, Kalló Erzsi, Kalló Ferenc, id. Kalló Feri, Kalló Feri, Kalló Irén, Kalló János, Kalló Kisó, Kalló Noémi, Kalló Pali Kalló Erzsi, Kalló Pali Kalló Közi, Kalló Pali Viola, Katus, Kálmán János, Kálmán Kati, Kálmán Viola, Káplár Gyöngyi, Káplár Pisti, Kis Kisó, Kis Kálmán Kisó, Kisferkő Edit, Kisferkő Hanna, Kisferkő Pista, Kis Erzsi, Kis Kati, Kis Kalló Kati, Kis Pál Ilonka, Kis Pál István, Kis Pál János, Kis Pál Kati, Kis Pál Marci, Kovács Erzsika, Kovács Ferika, Kudor Erzsi, Kudor Erzsi a szabóné, Kudor Kati, Kudor Kisó Hegyi, Kudor Kisó Közi, Kudor Pista, Kulcsár Endre, Kulcsár Erzsi, Kulcsár Kati, id. Kulcsár János, Kulcsár János, Kulcsár Zoli, Lázár Ibolya, Magyar Pisti, Malmi Kati, Marci Kisó, Mihály Ilona, Mihály Gyöngyi, Mihály Ibi, Mihály István, Mihály Mártonka, Mihály Öcsi, Miklós Pisti, Miklósné, Minya Erzsi, Moli, Molnár Ilona, Müstő Gyöngyi, Müstő Ilona, Müstő János, Müstő Kati, Müstő Marci, Nagy Erzsi, Nagy Gyuri Kati, Nagy Jancsi Ilona Ricsa, Nagy Jancsi Kati, Náni, Pali Erzsi, Pali Erzsi Közi, Pali Marci, Pali Pista, Pali Pisti, Palkó Erzsi, Parcé, Parcé János, Parcé Ilona, Parcé Kati, Peti Erzsi, Peti Kati, Pikher, Piher Kisó, id. Rácz Feri, Rácz Feri, Rácz Ilona, Rácz Kati, Rebi Ilona, Rebi János, Rebi Kati, Ricsa Feri, Ricsa Pista, Simon Erzsike, Simon Ilona, Simon Orsolya, Simon Szilárd, Steiner Zoltán, Székely Kati, Szőcs Ibolya. Szőke Anus, Takács Bözsi, Takács Kati, Tárkányi Erzsi, Tárkányi Évi, Tárkányi Gabika, Tárkányi Gyöngyi, Tárkányi Ibolya, Tárkányi Kati, Tárkányi János Zsidó, Tárkányi Laci, Tárkányi Robi, Tárkányi Szendi, Tárkányi Tímea, Tóth Árpád, Tóth Brigitta, Tóth János, Tóth Márton Liba, Török Évi, Török Marci, Tyukodi Kati, Tyukodi Náni, Tyukodi Tata, Úri Viola, Varga Csilla, Varga Irén, id. Varga János, Varga János, Varga Kati, Varga Kisó, Varga Pali Erzsike, Varga Pali Feri, Varga Pali Mónika, Varga Pali János, Varga Pali István, Varga Pál Attila, Varga Pál Edina, Varga Pisti, Vincze Bözsi, Vincze Kati