Házirend

A NÉPRAJZI MÚZEUM épületének házirendje

Amennyiben Ön a Néprajzi Múzeum épületének területére lépett, úgy el kell fogadnia a Múzeum létesítményének Házirendjét.
 

 

Definíciók

Épület: 29732/11hrsz. alatti Néprajzi Múzeum épülete, valamint az ahhoz tartozó parkosított tető növényzettel és szilárd burkolattal fedett területe

Intézmény (múzeum): Örökségvédelemi, múzeumi tevékenységet ellátó intézmény, amely a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A. § és 42. §-a, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény értelmében, kulturstratégiai intézményként a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kulturstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvényben foglaltak szerint látja el feladatát.

Kiállítás: az ember alkotta tárgyak, általában a művészeti és a műipar kiváló alkotásainak (képző-, ipar-, népművészeti tárgyak, fotók, valamint a műszaki tárgyi kultúra értékeinek) bemutatása.

Rendezvény: olyan szervezett program, esemény, mely bizonyos közösség részére a Néprajzi Múzeum épületében, meghatározott időben és céllal valósul meg.

Látogató: a szervezett kiállításokon, rendezvényeken való részvételi szándékkal érkező személy vagy csoport.

Belépő: az épület publikus tereibe belépő személy vagy csoport.

Vagyonkezelő: a Néprajzi Múzeum épületének vagyonkezelője, azaz a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1146 Budapest, Dózsa György út 41., cégjegyzékszáma: 01-10-047989, adószáma: 24819699-2-42).

Használó: Használó alatt minden olyan személyt kell érteni, aki a Néprajzi Múzeum épületében akár tartós, akár átmeneti jelleggel tartózkodik, ide értve különösen, de nem kizárólag:

  • az Intézmény állandó alkalmazottait, állandó és eseti külsős szakmai szerződött partnereit, külsős programszervezőit,
  • a látogatókat, belépőket;
  • állandó bérlőket; (catering/shop);
  • eseti bérlőket (szakmai rendezvényes bérlő);
  • a Vagyonkezelő feladatellátó munkatársait, vállalkozóit, alvállalkozóit;
  • a rendezvények munkaszervezetéhez tartozó személyeket.

Házirend célja:

A Házirend célja, hogy az épület helyiségeinek, területeinek, épületrészeinek működtetési körülményeit, azok használatához fűződő jogok és kötelességek gyakorlását összehangolja és olyan egységesen biztosított feltételeket teremtsen a Használók és a Vagyonkezelő együttműködése révén, mely a Néprajzi Múzeum épületének folyamatos, sikeres biztonságos és hatékony működését támogatja.

Házirend használata:

A Házirend elválaszthatatlan részét képezi az Intézmény és / vagy a Vagyonkezelő által az épületbe történő belépést lehetővé tevő bármely szerződésnek. A Házirend kivonata kifüggesztésrekerül az épület bejáratánál, valamint a látogatók előzetes tájékoztatása céljából az Intézmény ill. a Vagyonkezelő honlapján is hozzáférhető.

Házirend személyi hatálya:

A Házirend hatálya kiterjed az összes használóra.

Házirend időbeli hatálya:

A Házirend hatálya határozatlan időre vonatkozik.

Az épület megközelítése, parkolás:

Az épület közvetlen környezetéhez gépkocsival behajtani, ott megállni, vagy várakozni, kizárólag az arra feljogosító hatósági (behajtási) engedéllyel, a kijelölt helyeken lehet. Az épülethez tartozó garázs és rakodórárnpa használatára a fentieken túl a Vagyonkezelő külön eseti engedélyével van lehetőség.

Egyéb parkolási lehetőség a városligeti „Múzeum Mélygarázsban" lehetséges, díjfizetés ellenében.

Az épület főbejáratain keresztül történik a használók be-és kilépése. A bérleményi területek (bolt, étterem, kávézó... ) saját bejárattal rendelkeznek, azok látogatói ezen keresztül közlekedhetnek.

Szállítás, rakodás csak a látogatók és a Bérlők tevékenységének zavarása nélkül, az őrszolgálattal egyeztetve megengedett az arra kijelölt és leegyeztetett beszállító útvonalakon.

Veszély esetén a menekülés a szabályozásoknak megfelelően még éjszaka is zöld menekülési irányfénnyel jelzett útvonalakon keresztül történik, valamint a menekülési útvonalak az épület több pontján kifüggesztésre kerülnek.

A ki- és belépés rendjét intézmény és vagyonkezelő esetileg ettől eltérően szabályozhatja. Épületen belüli parkolók használatának rendje:

vagyonkezelő használatában 3 db intézmény használatában 14 db bérlők használatában 3 db

 

Az épület külső részeinek használatára vonatkozó szabályok:

A Néprajzi Múzeum zöldtető közforgalomra átadott magánterület.

Minden látogató a területet saját felelősségére szabadon használhatja az alábbiak szerint. A zöldtető publikus forgalomnak átadott területei 0-24 órában látogathatóak.

Az elkerített, nem publikus területeken engedély nélkül tartózkodni, az üveg korlátokon átmászni TILOS!

A területen térfigyelő kamerák működnek.

Kiskorú gyermek kizárólag szülői felügyelettel látogathatja.

A területet vihar esetén a biztonsági szolgálat felszólítására el kell hagyni.

A tető peremén végig futó mellvéd falra felmászni, azon tartózkodni, közlekedni TILOS! Figyelem! A tereplépcsők, füves területek botlás- és csúszásveszélyesek!

Sport tevékenységet - kiemelten kerékpározást, rollerezést, motorozást, görkorcsolyázást, gördeszkázást, szánkózást, síelést, sárkány eresztést, labdajátékot - folytatni TILOS!

A zöldtető felett engedély nélkül drónt reptetni TILOS!

Tűzgyújtás, nyílt láng használata (pl. grillezés), tüzet okozó tevékenység végzése (tűzijáték) TILOS!

Graffitizni TILOS!

A biztonsági szolgálat a fentiek betartására felszólíthatja a házirendet be nem tartó személyt, illetve a szolgálat jogosult hatósági intézkedés kezdeményezésére.

A legközelebbi illemhely:

Néprajzi Múzeum Múzeum Mélygarázs

nyitva tartása: 9.00-22.00
nyitva tartása: 0.00-24.00

 

Az épület nyitvatartása:

Az épület nyitvatartási időben várja a kiállításainak, rendezvényeinek látogatóit, valamint az épületbe érkező további belépőket is, akiknek lehetőségük van az Intézmény nyújtotta szolgáltatásokat igénybe venni.

A Múzeum az Intézmény weboldalán közzétett nyitvatartási időben, ettől eltérő időpontban tartott rendezvény esetén annak végéig tart nyitva.

Az általános nyitvatartási időn kívül szervezett rendezvények, szolgáltatások biztosítása esetén az Intézmény rendezvényenként, illetve helyszínenként egyedileg határozza meg a látogatható területeket, helyiségeket, illetve az igénybe vehető szolgáltatásokat.

A rendezvények, foglalkozások beltéri helyszíneit, valamint a kiállítások terét, illetve az egyéb szolgáltatások nyújtására szolgáló helyiségeket zárásuk előtt 20 perccel kérjük elhagyni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a ruhatárban elhelyezett értékek átvételére, valamint a rendezvények, kiállítások területének elhagyására.

Az épület, a rendezvények, a szolgáltatási területek, a publikus terek nyitvatartási rendje kifüggesztésre kerül az épület bejáratainál.

 

Közlekedés, akadálymentesség:

A Múzeum látogatói, illetve belépői szabadon, önállóan saját felelősségünkre használhatják gyalogos közlekedésre az Intézmény közforgalmú tereit, folyosóit, illetve a publikus, nagyközönség számára rendelkezésre álló lifteket.

Mozgásukban korlátozott személyek részére rendelkezésre álló lifttel közelíthetik meg az Épület belső részeit, melyet szükség szerint önállóan használhatnak. Az épületen belül külön akadálymentes illernhelyiségek találhatóak. A mozgásukban korlátozott személyek közlekedését, az épületben történő eligazodását feliratok, piktogramok és szükség esetén a recepció szolgálat információi ill. fizikai segítségnyújtása segítik. A hallásukban korlátozott személyek eligazodását a recepciókon telepített indukciós hurkok segítik.

 

Kiállítás, rendezvény látogatásának feltételei:

Az épület a nagyközönség számára is nyitva álló közösségi terei ingyenesen látogathatóak; a kiállítások megtekintéséhez, valamint a rendezvényeken való részvételhez szükséges belépőjeggyel rendelkezni. A belépőjeggyel, egyéb díj ellenében látogatható programokról, belépőjegyárakról, a lehetséges kedvezményekről, valamint a térítésmentes eseményekről látogatóink a Múzeum weboldalán (https://neprajz.hu) tájékozódhatnak.

A kiállításokat, rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.

Tilos bevinni a kiállításokra, rendezvényterekbe élő állatot (kivéve a fogyatékkal élő személy segítésére kiképzett segítő-, vagy vezetőkutyát), növényt, fegyvert, vagy annak látszó tárgyat, szúró- és vágóeszközt, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre vagy a műtárgyakra veszélyes tárgyat vagy anyagot, esernyőt, esőkabátot, illetve nagyméretű gyermekjátékot (kismotor, futóbicikli, elektromos gyermekjármű, lufi). Az intézmény kiállításaira, rendezvényeire kis mennyiségű ételt, italt bevinni kézitáskában lehet, azonban azokat a helyszínen elfogyasztani tilos. Amennyiben egészségügyileg indokolt, folyadék max. 0,5 literes palackból óvatosan fogyasztható.

A műtárgyak állaga már egy érintéstől is sérülhet. Kérjük, legfeljebb 30 cm-re közelítsen hozzájuk, és a vitrint se érintse.

A kiállítóterekben, rendezvények, előadások alkalmával ne zavarja a többi látogatót hangos beszéddel, mobiltelefonját halkítsa le és ne használja beszélgetésre.

 

Az épület használóitól elvárt általános magatartási szabályok épületen belül:

A látogatók, valamint a belépők kötelesek a Múzeum helyiségeit és külső tereit rendeltetésüknek megfelelően használni, annak környezetét rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket. Valamennyi látogató és belépő köteles mindent megtenni a saját és mások életének, testi épségének, valamint az épület berendezéseinek és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

Az épületben szemetelni, dohányozni, valamint az elektronikus cigarettát, vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni tilos!

Tilos az épületbe és a környékére tűz- és robbanásveszélyes anyagot behozni, illetve többi látogatót, belépőt veszélyeztető és zavaró eszközt, tárgyat bevinni és használni!

Abban az esetben, ha a látogató, illetve belépő jogszabályba vagy jelen Házirendbe ütköző magatartása miatt (például dohányzás, tűz okozása, kézi tűzjelző indokolatlan használata) az automata tűzriasztó rendszer elindul, esetleg a tűzoltóság a helyszínre vonul, az ezzel kapcsolatos költségeket és kárt a tüzet, illetve a riasztó rendszer elindulását okozó személy köteles az erre vonatkozó felszólítástól számított 5 munkanapon belül megtéríteni a vagyonkezelő részére.

Tilos az épületet bódult, kirívóan ittas állapotban látogatni!

Tilos az épületben közrendet és a közerkölcsöt sértő módon viselkedni. Tilos továbbá minden olyan tevékenység, amely indokolatlanul zavarja más látogatók, belépők vagy a dolgozók nyugalmát, illetve akadályozza az Intézmény, bérlemények optimális működését.

Tilos és rendkívül veszélyes az Épületben található lépcsőkön ugrálni, futni, korláton, mellvédfalon kihajolni, korlátra, mellvédfalra felmászni, azon csúszdázni, valamint onnan leugrani!

Az épület területére csak rendezett, tiszta állapotban lévő kutyát lehet pórázon behozni. A kutyapiszok feltakarításáról az állat gazdája köteles gondoskodni. Az esetről és annak helyszínéről az őrszolgálatot tájékoztatni kell, aki intézkedik a további takarítási feladatok (fertőtlenítés) ellátásáról. Egyéb állat behozatala az épületbe tilos.

A Múzeum területére hoverboard, segway, illetve kerékpár nem hozható be.

A Múzeum területére roller összehajtva, kézben bevihető, azonban a kiállítások és a rendezvények helyszíneire tilos bevinni. Azok elhelyezése a ruhatári szekrényben látogatóink számára kötelező.

Görkorcsolya,jégkorcsolya (kizárólag élvédővel ellátva) kézben az épület területére behozható, de a kiállító- és rendezvénytérbe már nem vihető be.

Az intézmény nem vállal felelősséget a személyek testi épségében, egészségében, a múzeumi berendezések által okozott sérülésekért, személyes tulajdonban keletkezett károkért, amennyiben azok a belépők, illetve látogatók felelőtlen magatartásából erednek. Úgyszintén vagyonkezelő sem vállal felelősséget a személyek testi épségében, egészségében, az épület berendezései és szerkezetei által okozott sérülésekért, személyes tulajdonban keletkezett károkért, amennyiben azok a belépők, illetve látogatók felelőtlen magatartásából erednek.

Amennyiben használó az épületben, annak szerkezetében, a kiállítások installációjában, valamint műtárgyakban kárt okoz, úgy anyagi felelősséggel tartozik annak megtérítéséért.

 

Ruhatár használata:

A ruhatár használata ingyenes és kötelező. A kiállítások és rendezvények látogatói kötelesek a ruhatárban hagyniuk csomagjaikat, nagy méretű hátizsákjukat, esemyőjüket és 30x40x20 cm­ nél nagyobb méretű táskájukat! Háton kis méretű (30x40x20 cm) hátizsák viselhető. Karon átvetett, vagy felöltött, de nedves kabátban, illetve télikabátban a kiállítások nem látogathatóak.

Élő állatot a ruhatár nem tud elhelyezni. Táskák és kabátok, kismotor, futóbicikli, elektromos gyermekjármű, kisebb babakocsi, korcsolya elhelyezésére ruhatári szekrények is rendelkezésre állnak, melyek használata díjtalan, azonban használatukhoz 100 forintos, vagy 1 eurós érme szükséges. A Múzeum a ruhatárban elhelyezett tárgyakért, értékekért felelősséget nem vállal!

Talált tárgyak kezelése:

A Múzeum az épületébe behozott vagyon- és értéktárgyakért felelősséget nem vállal, azok csak a látogatók saját felelősségére hozhatóak be.

Az intézmény az ottfelejtett tárgyakat - ha annak tulajdonosa nem beazonosítható - 30 napig őrizzük. A névvel, elérhetőséggel ellátott tárgyak tulajdonosait megpróbálja értesíteni, ha az értesítés eredménytelen, a tárgyakat szintén 30 napig tárolja. 30 nap eltelte után a talált tárgyakat megsemmisíti (hulladékkal elszállíttatja).

A ruhatárban elhelyezett, átlagos értékű ruhanemű és kiegészítők (például esernyő) kivételével az intézmény nem biztosítja az épületbe hozott tárgyak őrzését: azok elvesztéséért az Intézmény kizárja felelősségét.

 

Fényképezés, videózás a látogatók, belépők részéről:

Fénykép és videofelvétel készítése saját mobiltelefonnal az Épületben lehetséges. Fényképezőgép, videó használata fotójegy, illetve videójegy birtokában, a pénztárban váltott jeggyel engedélyezett. Vaku-, illetve fényképállvány, továbbá mobilkészülékekhez szelfibot és stabilizátor használata tilos. A felvételek kizárólag személyes célokra használhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

 

Kép-, hang- és videofelvétel készítése az Intézmény ill. Vagyonkezelő részéről :

Az épület területén kép-, hang-, illetve videofelvételek készülhetnek, amelyeken használó minőségében bárki feltűnhet. Az épületbe valamennyi belépő személy belépésével hozzájárul ahhoz, hogy róla fotó készülhessen, amelyen személye felismerhető.

Intézmény, Vagyonkezelő vagy a vele jogviszonyban álló személy jogosult arra, hogy kép-, hang-, illetve videofelvételt készítsen az intézménybe belépőkről, illetve látogatókról , azt archiválja, adatbázisában tárolja, valamint - akár nyomtatott formában, akár elektronikusan - az Intézmény ill. Vagyonkezelő saját dokumentációs, kommunikációs és promóciós tevékenysége keretében bármely módon, illetve platformon (így különösen saját webes felületein, közösségi oldalain a rendezvényeivel, tanfolyamaival összefüggésben) területi, időbeli és számbeli korlát nélkül felhasználja.

Amennyiben ezek valamelyikén a használó is feltűnik, látható, vagy felismerhető, abban az esetben semmilyen követeléssel nem léphet fel, sem a felvételek készítőivel, sem a felvételek tulajdonosaival (Intézmény ill. vagyonkezelő) szemben.

 

Látogatás gyermekkel:

Az Intézmény örömmel fogadja a kiskorú gyermekeket, ugyanakkor személyi és műtárgybiztonsági okokból bizonyos szabályok betartása elengedhetetlen.

Az Intézményt 14. életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett látogathatják.

Két évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag babakocsiban, vagy a testre elől rögzített hordozóban lehet a kiállítótérbe bevinni. A babakocsit csak tolni szabad, az kézben, összecsukott állapotban sem szállítható. Bármely korú kisgyermek nyakban és háton való hordozása biztonsági okokból nem megengedhető. Igény esetén kisebb méretű babakocsi tárolására is alkalmas zárható szekrények találhatóak a ruhatárban, amelyek korlátozott számban rendelkezésre állnak.

 

Csoportos látogatás:

Kiállításokon kizárólag az intézmény képzett tárlatvezetői tarthatnak tárlatvezetést. A csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt (valamint eseti külön engedéllyel rendelkező külső tárlatvezetőt) terheli a felelősség azért, hogy csoportjuk minden tagja betartsa a jelen házirendben foglaltakat.

Gyermekcsoportok esetén a csoportot vezető felelőssége, hogy a létszámhoz igazodó számú felnőtt kísérő segítse a látogatást. A gyermekcsoport vezetője felelősséggel tartozik a Házirend betartatásáért és a gyermekcsoport biztonságáért.

 

Elsősegélynyújtás:

Az épületben a földszinten elsősegélynyújtó hely került kialakításra. Ammenyiben a használó testi épsége sérül, vagy rosszul lesz, kérjük azt azonnal jelezze az intézmény munkatársa, vagy fegyveres biztonsági szolgálat felé, akik szükség esetén az érintett személyt az elsősegélynyújtó helyre kísérik, ahol kisebb sérülés ellátására egészségügyi doboz áll a látogatók, illetve belépők rendelkezésre. Az épület kijelölt részein (P2 kiállító szinti recepció és elsősegélynyújtó hely) 2 db defibrillátor kerül elhelyezésre. Az épületben Intézményi területen történt baleset után

minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel az Intézmény és arról azonnal tájékoztatja az Országos Mentőszolgálatot.

 

Biztonsági intézkedések, kamerarendszer:

Az Intézmény teljes területén fegyveres biztonsági őrség működik, akik tevékenységüket a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997.évi CLIX. törvény, illetve a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998 (VI.10.) BM rendeletben meghatározottak szerint végzik.

A vagyonőrzés érdekében a Múzeumban vagyonőrök is tevékenykednek a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 2005. évi CXXXIII. törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 2/2006. (IV. 25.) BM rendelet rendelkezései szerint látják el feladatukat.

Az Épület, a műtárgyak és a látogatók, a belépők, valamint az Intézménynél dolgozók biztonsága érdekében az épületek egyes helyiségeiben biztonsági kamerarendszer működik. Az Intézmény épületeibe történő belépéssel a belépő magánszemély hozzájárul ahhoz, hogy a biztonsági kamerarendszeren keresztül róla felvétel készüljön és hogy ezen felvételeket, ill. az azon található személyes adatait (képmását) az Intézmény - a biztonsági célok érdekében, az ahhoz szükséges minimális ideig, az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásával - kezelje.

 

Higiénia:

Az épület területén szelektív hulladékgyűjtés valósul meg, ezért mindenki köteles a hulladékot ennek megfelelően a tárolókban elhelyezni. SZEMETELNI TILOS! Az épület vagyonkezelő általi takarítása folyamatos, de nem állandó. A Bérlők az általuk használt területeket kötelesek mindig tisztán tartani. A közösségi területek, mosdók és egyéb területen köteles mindenki a kulturális intézmény látogatásának íratlan szabályait betartani. Tilos a szemetelés és egyéb szennyezés előidézése. A higiénés szabályok be nem tartása esetén az őrszolgálat az egyént távozásra szólíthatja fel. Amennyiben az épületben tartózkodó személy oly mértékű szennyezést idéz elő, hogy az sérti más emberek alapjogát (Tiszta környezet), akkor a vagyonkezelő szakági vezetője vagy az általa megbízott személy értesíti a hatóságot.

A bérbe adott területeken keletkező hulladékot a Bérlő köteles szelektíven gyűjteni és elszállíttatni, különös tekintettel a veszélyes hulladékokra (használt sütőolaj, ételmaradék, zsírfogóban összegyűlt iszap, stb.) és csomagolóanyagokra. Az épületben és közvetlen környezetében rágcsáló és rovarcsapdák vannak kihelyezve. Ezek illetéktelen eltávolítása tilos! A Létesítménybe belépő személyek kötelesek alávetni magukat az éppen hatályban lévő pandémiával összefüggő előírásoknak, szabályoknak, rendelet(ek)nek.

 

Létszám korlátozások:

Tűzvédelmi, járványügyi és más jogszabályi előírások alapján a belépők, illetve látogatók száma mind a beltéri, mind a kültéri rendezvényeken korlátozható. A belépés, ill. rendezvényen részvétel feltétele ingyenes rendezvény esetén is lehet karszalag vagy más, a létszám ellenőrzésére szolgáló eszköz használata. Amennyiben a látogatók, belépők létszáma a megengedettet meghaladja (teltház), azon látogatók, belépők, akiket a Múzeum munkatársa, a fegyveres biztonsági őr, illetve vagyonőr erre felszólít, kötelesek a Múzeumot, illetve annak érintett helyiségét elhagyni.

A teltházas rendezvényekre be nem jutó látogatók, illetve belépők kártérítési vagy más igénnyel

- tekintettel arra, hogy a létszám maximálásának oka jogszerű biztonsági intézkedés - nem élhetnek.

 

Rendkívüli esemény esetén elvárt magatartás:

Rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb) esetén a használók kötelesek pontosan betartani az őrség ill. az intézmény dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

 

Marketing, reklám, jelölések:

Az épület bármely felületére, szerkezetére jelölések, molinók, logók, eligazító táblák tervezése, elkészítése és kihelyezése egységes rendszerben és egyazon szolgáltatón keresztül történik. Bármilyen jelzés, molinó vagy tábla csakis a Vagyonkezelő és az Intézmény jóváhagyásával, és rajtuk keresztül, a vonatkozó építési, településképi jogszabályoknak, vagyonkezelői ill. intézményi előírásoknak megfelelően lehetséges.

 

Javítási, szerelési munkák, átalakítások, hozzáférés:

Amennyiben az Intézménnyel vagy a Vagyonkezelővel kötött külön szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, a Használók nem jogosultak az Épületen beruházási, vagy felújítási munkát végezni, illetve az Épület állagának megváltozásával járó, vagy azt eredményező tevékenységet végezni. Amennyiben egy bérlő beruházást, felújítást, vagy az Épület állagának tartós megváltozásával járó, vagy azt eredményező tevékenységet kíván végezni, ehhez köteles beszerezni a Vagyonkezelő előzetes, írásbeli hozzájárulását.

Az épületben Vagyonkezelő által felszerelt berendezéseken kívül elektromos áramot, illetve vizet fogyasztó berendezéseket használó csak Vagyonkezelő jóváhagyásával helyezhet üzembe, ezeket a berendezéseket külön mérőkre kell kötni és költségüket használó köteles viselni.

Vagyonkezelő ill. Intézmény előzetes írásos engedélye nélkül nem lehet az épületben tűzveszélyes tevékenységet végezni. Az erre vonatkozó kérelmet külön igénylőlapon kell benyújtani a Bérbeadónak, legalább a tervezett munkavégzés előtt két munkanappal. Bérbeadó az engedélyben utasítja a munkavégzőt, hogy milyen feltételekkel és mikor végezheti a tűzveszélyes munkát. Az engedélytől eltérni tilos. Minden eltérésből fakadó veszély, kockázat, és kárfelelősség a munkavégzőt terheli. Bérbeadó indokolt esetben az engedélyt megtagadhatja, vagy tűzoltó készültséget kérhet.

Az épület berendezéseinek, gépészeti, erős- és gyengeáramú rendszereinek, felszereléseinek időszakos, szükséges karbantartási, felülvizsgálati illetve javítási munkái elvégzésének idejére valamint az illetékes hatóságok által lefolytatott eljárás, vizsgálat, ellenőrzés megköveteli használó köteles a Vagyonkezelő részére hozzáférést biztosítani az általa használt területen.

A használó jelen bekezdés szerinti mulasztása okán a Vagyonkezelőt ért kárt vagy a Bérbeadóra kiszabott bírságot, büntetést, illetéket, illetve más hatósági díjat köteles megtéríteni.

 

Hibabejelentés:

A hibabejelentés elsősorban email-en történik. vlz.diszpecser@ligetbudapest.hu

+36 70 682 2711

 

A Házirend megsértésének következményei:

Az Intézmény és a Vagyonkezelő fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó személyektől az épület látogatásának lehetőségét megvonja. Belépőjeggyel látogatható kiállítás, illetve rendezvény esetén a Házirend megsértése miatt a rendezvény látogatásából kizárt személy nem követelheti a belépőjegy árának visszafizetését.

A Házirendet be nem tartó személy köteles az intézmény illetékes munkatársa vagy a fegyveres biztonsági őr, illetve a vagyonőr felhívására az épületet haladéktalanul elhagyni.

A Házirend megszegéséből fakadó károkért a Házirendet megszegő, vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a Házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a Házirendet megszegő, vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

Kérjük, a kellemes és biztonságos időtöltés érdekében tartsa be a Házirend előírásait; óvjuk együtt egymást és értékeinket!

 

A rekreációs helyiség használata – kizárólag a Néprajzi Múzeum és a Városliget Zrt. munkavállalói számára