Mikor és ki látogathatja ingyen a Néprajzi Múzeumot?

A Néprajzi Múzeum Kerámiatér című állandó kiállítását minden kedves érdeklődő belépőjegy váltása nélkül tekintheti meg.

 

Az állandó és időszaki kiállításokat díjtalanul látogathatja az az EGT állampolgár, aki:

a) 6. életévét még nem töltötte be

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja (Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete)

f) köznevelésben dolgozó pedagógus, szakképzésben dolgozó oktató,

g) a 70. életévét betöltötte.

 

ICOM nemzetközi szakmai szervezet kártyával a kiállítások díjtalanul látogathatóak.

 

Minden hónap 3. szombatján az ÁLLANDÓ kiállításokat díjtalanul látogathatja az a magyar és egyéb EGT-állampolgár, aki:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

 

Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken

  • március 15.
  • augusztus 20.
  • október 23.

állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.

 

50%-os kedvezmény magyar és EGT állampolgárok számára:

a) 6 és 26 év között

b) 62 és 70 év között

c) legalább két, 18 év alatti személyt kísérő, legfeljebb 2 fő közeli hozzátartozó részére

 

10% kedvezmény a kiállítási belépők árából a következő kártyákkal:

  • Liget+ tagság
     

10% kedvezmény Nagycsaládos kártyával az All-in családi jegy árából (min. 3 gyermek esetén, további gyermekek számára 50%-os kedvezményes jegy vásárolható, 500 Ft helyett 250 Ft-ért.)

JEGYEK