Felrajzolt könyvek

Felrajzolt könyvek I.: Eged Enikő Katalin: Varázskert

A Felrajzolt könyvek a MaDok-program legújabb kísérleti terepe: kortárs alkotókat kérünk fel, hogy a Néprajzi Múzeum kiadványaiból inspirációt nyerve rajzoljanak a feketére festett felületre.

Első felkért alkotó: Eged Enikő Katalin, grafikus, illusztrátor

Felrajzolt könyvek I.: Eged Enikő Katalin: Varázskert, 2023

Lovak, szarvasok, madarak, különös állatok. Pásztorok, asszonyok, leányok. Az erdői fái, indák, levelek és virágok.

Eged Enikő Katalin grafikus és illusztrátor A tükrös című könyvet választotta inspirációnak, hogy létrehozza Varázskert című munkáját. A kötet a Néprajzi Múzeum Állattartás-pásztorművészet gyűjteményében található több száz tükrös tárgyat dolgozza fel katalógus formájában. A tükrösök a 19. század első felében terjedtek el, a legkorábbi példányok az 1830-as évekből maradtak fenn, a pásztorélet fontos kellékei voltak, hiszen a korabeli gyakorlat szerint a pásztorok maguk borotválkoztak. A tükrösök formája a használathoz igazodott; a tükröt kis, fából készült dobozban tárolták, amelynek külsejére különös gonddal karcolták, vésték, faragták, később már színezték, festették is az aprólékosan kidolgozott díszítőmotívumokat. Az időtől és helytől függően eltérő díszítőelemek között népszerűek voltak az állatábrázolások: virágos ágat tartó madarak, a szarvas, a kígyó alakja, de régóta ismert motívum az oroszlán is. A tükrösök díszítményei között gyakran jelentek meg különböző jelenetekben és viseletekben ábrázolt emberek.

A Varázskertben a több száz éves tükrösdíszítések figuratív motívumai a kortárs alkotói eszköztár segítségével elevenednek meg a falon. A fiktív kert gazdag vizuális világa különös atmoszférát teremt, amely nemcsak böngészésre, de elmélyülésre is hívja a nézőt.  

A Felrajzolt könyvek a MaDok-program legújabb kísérleti terepe: kortárs alkotókat kérünk fel, hogy a Néprajzi Múzeum kiadványaiból inspirációt nyerve rajzoljanak a feketére festett felületre. A projekt ötletgazdája és felelőse: Gellér Judit.

A MaDok a jelenkorkutatás múzeumi programja, amelyet 2003 óta a Néprajzi Múzeum szervez és koordinál. A MaDok-program fókuszában a kortárs tárgyi világ megőrzése és a jelenkor múzeumi dokumentálása és bemutatása áll. A program a jelenkor fogalmához tartozó, gyűjteményi szempontokat is megvalósító empirikus kutatások láthatóvá tételére és tudományos fórum kialakítására tett kísérlet.

Eged Enikő Katalin az ELTE magyar-filozófia szakán folytatott tanulmányait követően a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerzett grafikusi diplomát. Szabadúszó grafikusként és illusztrátorként dolgozik, számos hazai márkának tervezett már mintákat és illusztrációkat. Kedvenc témái a csendéletek és az állatok, egyszerű dolgok, amelyek asszociatív módon foglalkoztatják.
 

Megnyitó: 2023. június 30. 17h

A vendégeket köszönti: Dr. Kemecsi Lajos a Néprajzi Múzeum főigazgatója

Megnyitóbeszédet mond: Mayer Kitti designteoretikus
A nyitóbeszédért kattints ide.

A projekt ötletgazdája és felelőse: Gellér Judit

Helyszín: Néprajzi Múzeum Etknow könyvesbolt előtti tér

///

Drawn-Up Books I.: Enikő Katalin Eged: Magic Garden, 2023

Horses, deer, birds, peculiar animals. Shepherds, women, girls. Forest trees, vines, leaves, and flowers.

Enikő Katalin Eged, graphic designer and illustrator, has chosen the book The Mirrorcase as an inspiration to create her work the Magic Garden. This volume is a catalogue of the hundreds of mirror cases in the museum's Collection of Animal Keeping and Herdsman's Art. Mirrors became widespread in the first half of the 19th century, the earliest examples survive from the 1830s, and were an important accessory of shepherd life, because, according to the practices of the time shepherds shaved themselves. The form of the mirror cases was adapted to their use, they were stored in small wooden boxes, which were carefully scratched, carved, engraved, and later coloured and painted with the most elaborate decorative motifs outside. The decorative elements varied in time and theme, with animal depictions being popular: birds holding flowering branches, deer, snakes, as well lions. The decorations on mirror cases often included people in various scenes and costumes.

In the Magic Garden, the figurative motifs of centuries-old mirror case decorations are brought to life on the wall using contemporary artistic tools. The rich visual world of the fictional garden creates a special atmosphere that invites the viewer not only to browse but also to contemplate.

The Drawn-Up Books is the latest experimental space of the MaDok-programme inviting contemporary artists to draw on a black painted surface, inspired by the publications of the Museum of Ethnography. Concept and project management: Judit Gellér

MaDok is the museum programme of contemporary research, organised and coordinated by the Museum of Ethnography since 2003. The MaDok-programme focuses on the preservation of contemporary artefacts and the documentation and presentation of the present in museums. The programme is an attempt to give visibility to empirical research on the concept of the present, including the collections aspect, and to create an academic forum.

Enikő Katalin Eged graduated in Graphic Arts from the Hungarian University of Fine Arts after her studies of Hungarian Literature and Philosophy at ELTE University. She works as a freelance graphic designer, illustrator, and has designed patterns and illustrations for several Hungarian brands. Her favourite subjects are still lifes and animals, simple things that engage her in an associative way.

 

 

JEGYEK