Múzeumpedagógia

Téli ünnepkör - Ádventtől vízkeresztig a Néprajzi Múzeum gyűjteményeiből

Digitális múzeumpedagógia

Téli ünnepkör

A lejobban várt és legnagyobb ünnep sokak számára ma is a Karácsony, azonban a kerek esztendő utolsó negyede, a Föld északi féltekéjének legsötétebb időszaka több érdekességet rejt a  hagyományos népi kultúrából, a vallásokhoz kötődő szokásokból is, mint amit a mindennpokban megtapasztalunk. Ennek oka, hogy ide esik a téli napforduló, december 21-e, amely a csillagászti tél kezdete is. A fénynek ebben az időszakban kitüntetett szerepe volt és van minden kultúrában, például az ókori római Mithrász ünnepben, a zsidó hanuka ünnepben, a keresztények karácsonyi ünnepében. Az ünnepkör jeles napjait végigtekintve látni fogjuk, hogy fontos szerepet kap ezekben a szokásokban a jövő esztendő termékenységének biztosítását, a baj, betegség elhárítását és az egészség megtartását szolgáló rítusok sora is. Digitális oktatási anyagunkat nem csak pedagógusoknak, családoknak is szeretettel ajánljuk!

http://www.teliunnepkor.org

 

JEGYEK