Néprajzos muzeológus továbbképzés 2022.

Budapest-Szentendre 2022. okt. 5. 10:00 - 2022. okt. 7. 15:00

A többnapos Néprajzos Muzeológus továbbképzés célja, hogy meghatározott kérdésekre keressen válaszokat aktuális példák és esetek bemutatásával és elemzésével, szakági és szakágon túlmutató párbeszédek létrehozásával, gyakorlati és módszertani kérdések egymásra vetítésével. Az elmúlt évek kényszerű szünete után 2022-ben október 5-e és 7-e között két országos intézmény, a 150 éves működés után végre saját igényei szerint kialakított épületbe és raktárbázisba költöző Néprajzi Múzeum, és a módszertani megújulást is jelentő erdélyi épületegyüttessel bővült Szabadtéri Néprajzi Múzeum adott otthont a tanácskozásnak.

 

A legutóbbi, 2018-as továbbképzés óta az egész magyar néprajztudománynak új lendületet jelentő beruházások mellett a 2019. évi CXXIV. törvény értelmében mindkét házigazda intézmény kultúrstratégiai szerepkört kapott, vezetőik a Nemzeti Kulturális Tanács tagjaivá válták. Ennek megfelelően az előadások és a workshopok ezen változások elméleti, módszertani és gyakorlati jelentőségére koncentráltak, első napon a Néprajzi Múzeum főépületében, a másodikon a Gyűjteményi Központjában, a harmadikon a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.
 

A továbbképzés programja megtekinthető itt.
 

Szende László, a KIM Múzeumi Főosztályának főosztályvezetője köszöntőjében is ezekre a meghatározó változásokra utalt, amikor Herman Ottó 1892-es Etnographiában megjelent írását idézte: „Mi, akik a néprajz fontosságától át vagyunk hatva, akik azt értelmünk fokához és viszonyainkhoz mérve több-kevesebb sikerrel művelni iparkodunk, lépten-nyomon tapasztaljuk, hogy minálunk a néprajznak mint művelődési tényezőnek létjoga sokszorosan még vitás, sőt néha kétség tárgya is. Igazságtalanságot követnék el, ha ezt szerves, értelmi defectus rovására írnám, mert hiszen másutt is így volt ez.” Majd a jelenkor fordulatait hangsúlyozta: "Hogy azóta mi minden megváltozott, semmi sem szimbolizálja jobban, mint a 2022-ben megnyílt vagy bővült, házigazda szerepet betöltő intézmények." A főosztályvezető ezentúl kiemelte a gyűjteménygyarapítási, gyűjteményfejlesztést feladatok tervszerűségét, a múzeumpedagógia fontosságát, és az előttünk álló egyre nehezedő helyzetben a közös gondolkodás, a csapatmunka fontosságát.

 

A délelőtti előadásokat Kemecsi Lajos főigazgató előadása nyitotta a Néprajzi Múzeum kultúrstratégiai szerepvállalásáról, majd ezt bontották ki munkatársai az egyes kompetenciafeladatok mentén. Orosz Péter a múzeumi állományvédelmi programot, Odler Zsolt a néprajzi tartalmak digitális fejlesztését, Frazon Zsófia a MaDok programot mutatta be. A szekciót Cseri Miklós zárta, aki a Szabadtéri Néprajzi Múzeum négy, ugyancsak Kárpát-medencére kiterjedő kultúrstratégiai feladatkörét taglalta.

 

A délelőtti előadások itt tekinthetők meg: 

 

 

A délutáni program során elsőként a néprajzi gyűjtemények revíziója került szóba, majd 3-3 alkalommal ismétlődő workshopokon nyílt lehetőség a tanácskozásra, ismerkedésre.

Szende László „Néprajzi gyűjtemények revíziója – elmélet, gyakorlat, jogszabályi környezet problémák, lehetőségek” című előadása teljes egészében megtekinthető:

 

 

A workshopok munkájáról készült összefoglalók:

MaDok-program - ötletek, problémák, felvetések, hálózati szereplők regisztrálása, kapcsolatépítés

 

 

Múzeumi Állományvédelmi Program - néprajzi tárgyak, gyűjtemények állományvédelmével kapcsolatos kérdések, lehetőségek, kapcsolatépítés

 

 

A Néprajzi Múzeum könyvtárának kutatószolgálata

 

 

Az Etnológiai Archívum kutatószolgálata

 

 

Zárásként a Kerámiatér, a Zoom és a Megérkeztünk kiállítások megtekintése után egy beszélgetés következett, ahol Kalla Zsuzsa (Petőfi Irodalmi Múzeum) és Hauptman Gyöngyi (Nagyatádi Városi Múzeum) vitaindítója után a szöveg és a kiállítás kapcsolatát vitatták meg a résztvevők.

 

 

A második napon a Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központjában folytatódott a munka. A raktárak és a műhelyek meglátogatása mellett néprajzi tárgyak, gyűjtemények mozgatása és költöztetése, a raktárak tervezése, raktári terek optimalizálása, átmeneti raktározás, külső raktárak, a műtárgymozgatás témája adott okot tapasztalatcserére.

A továbbképzés harmadik napján a résztvevőket a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum látta vendégül, ahol Sári Zsolt előadásban tárta fel az Erdély épületegyüttes koncepcióját, mielőtt az ország és a magyar nyelvterület különböző pontjáról összegyűlt szakemberek tárlatvezetéseken személyesen is megtekinthették az újonnan berendezett épületeket, valamint vitafórumon feltehették kérdéseiket.

 

Letölthető előadások és prezentációk:

Kemecsi Lajos: A Néprajzi Múzeum kultúrstratégiai szerepvállalása

Orosz Péter: Múzeumi állományvédelmi program 1. - 2. diasor

Frazon Zsófia: MaDok-program 1. - 2. diasor

Kabáczy Annamária: Türelemüvegek költöztetése

Fábián Mária: OMRRK tervezési folyamata

Perger Katalin: Javasolt csomagolóanyagok

Kunst Historiches Museum Wien: Technological Studies

Wien Museum: Depot Neu

 

JEGYEK