Authors: Hajnalka Fülöp, Edit Katona , Ágnes Kerezsi, Krisztina Sedlmayr

Bocskor, boot, paduka

Adventures in footwear

Exhibition guide

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2017. 80 p.

In Hungarian with English summary

1,490 Ft
Add to Cart

This product was added to the Cart.

View Cart

A kiállítás, ahogy a hozzá tartozó katalógus a Néprajzi Múzeum gyűjteményének egy tárgytípusa, a lábbelik példáján keresztül mutatja be a néprajzi tárgy időbeli és térbeli változatosságát, használatának és jelentéseinek gazdagságát. Kísérletet tesz arra, hogy a múzeum Kárpát-medencei és nemzetközi lábbelianyagának jelentős részét, csaknem kétszáz év különféle tárgyait egymás mellé helyezve a merítést együtt értelmezze. Kulturális kalandozásra hív: a magyar vidék, Európa és távoli földrészek reprezentánsainak aprólékos megfigyelésére. A kiállítás nem teljes öltözetek részeként láttatja a lábbeliket – a „viseletkiegészítők” ezúttal főszerephez jutnak. Az anyag nem illeszkedik kronológiai sorba és nem régiókként bontott. A bevezető három példa - bocskor, csizma, paduka - kibontása és a mezítlábasság után a tárgyakat a hétköznapok és ünnepek fogalma köré csoportosítottuk. Éghajlat, földrajzi és épített környezet, életmód, vallás, társadalmi nem, életkor kategóriái tagolják tovább az anyagot. A tárgyak egy részének készítéséről és használatáról bőséges ismeretekkel rendelkezünk, többségük értelmezésében azonban csak a szakirodalom és analógiák nyújtanak segítséget.

View Cart

Preview