Editors: Gebauer Hanga, Granasztói Péter, Katona Edit

West of Transylvania, East of the Great Plain

The Fekete-Körös Valley at the turn of the century

Exhibition guide

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2013. 64 p.

In Hungarian with English summary

1,300 Ft
Add to Cart

This product was added to the Cart.

View Cart

A Néprajzi Múzeum, 2013. november 8. és 2014. március 16. között látható, azonos című kiállításához kapcsolódva mutatja be a kiadványban Györffy István 1911-es fekete-Körös-völgyi néprajzi gyűjtésének és a hozzá kapcsolódó kutatás eredményeit. Györffy István 46 napos gyűjtőútján készített 270 fényképfelvételéből, valamint a gyűjtött közel 150 tárgyból (kerámiák, bútorok, használati tárgyak, viseletdarabok) ad gazdag válogatást a katalógus hat fejezeten keresztül. Györffy István földrajzos egyetemi tanulmányait befejezve indult el fekete-Körös-völgyi útjára, amely során a földrajzi és történeti (levéltári) forrásokon alapuló terepmunkáját komplex megközelítéssel és innovatív gyűjtési, dokumentálási módszerekkel végezte. Tematikájában a klasszikus néprajzi fókuszpontokra, a településszerkezet, az építkezés, a lakáskultúra és a viselet dokumentálására helyezte a hangsúlyt, azonban egész kutatását áthatotta újszerű látásmódja, amellyel mindennek a történeti hátterét, okát, eredetét vizsgálta. Ezt az újító megközelítést bemutatva, Györffy kutatási irányvonalát követve ismerteti a katalógus a vizsgált terület társadalom-, és természetföldrajzát, népességtörténetét, településnéprajzát, építkezését, lakás-, és bútorhasználatát, valamint viseletét. Györffy István 1911-es gyűjtése úgy vonult be a szakirodalomba, mint a fekete-Körös-völgyi magyarság kutatása, azonban mind a gyűjtött tárgyakból, mind Györffy fotóiból, valamint későbbi publikációiból kirajzolódik, hogy érdeklődése nem csak az ott élő magyarságra, hanem a románságra is kiterjedt, így a katalógus is minden téma esetében kitér a terület teljes népességére. Györffy Istvánnal egy időben, de tőle függetlenül gyűjtött ezen a vidéken több éven át Bartók Béla is magyar és román dallamokat. Ennek dokumentumai, valamint Györffy István kutatásának utóélete zárja a kötetet.

A katalógusban található műtárgyfotókat Sarnyai Krisztina készítette.