Szerző: Gebauer Hanga, Granasztói Péter, Katona Edit

Erdélyen innen - Alföldön túl

A Fekete-Körös völgye a századfordulón

Kiállítási vezető

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2013. 64 p.

A Néprajzi Múzeum, 2013. november 8. és 2014. március 16. között látható, azonos című kiállításához kapcsolódva mutatja be a kiadványban Györffy István 1911-es fekete-Körös-völgyi néprajzi gyűjtésének és a hozzá kapcsolódó kutatás eredményeit. Györffy István 46 napos gyűjtőútján készített 270 fényképfelvételéből, valamint a gyűjtött közel 150 tárgyból (kerámiák, bútorok, használati tárgyak, viseletdarabok) ad gazdag válogatást a katalógus hat fejezeten keresztül. Györffy István földrajzos egyetemi tanulmányait befejezve indult el fekete-Körös-völgyi útjára, amely során a földrajzi és történeti (levéltári) forrásokon alapuló terepmunkáját komplex megközelítéssel és innovatív gyűjtési, dokumentálási módszerekkel végezte. Tematikájában a klasszikus néprajzi fókuszpontokra, a településszerkezet, az építkezés, a lakáskultúra és a viselet dokumentálására helyezte a hangsúlyt, azonban egész kutatását áthatotta újszerű látásmódja, amellyel mindennek a történeti hátterét, okát, eredetét vizsgálta. Ezt az újító megközelítést bemutatva, Györffy kutatási irányvonalát követve ismerteti a katalógus a vizsgált terület társadalom-, és természetföldrajzát, népességtörténetét, településnéprajzát, építkezését, lakás-, és bútorhasználatát, valamint viseletét. Györffy István 1911-es gyűjtése úgy vonult be a szakirodalomba, mint a fekete-Körös-völgyi magyarság kutatása, azonban mind a gyűjtött tárgyakból, mind Györffy fotóiból, valamint későbbi publikációiból kirajzolódik, hogy érdeklődése nem csak az ott élő magyarságra, hanem a románságra is kiterjedt, így a katalógus is minden téma esetében kitér a terület teljes népességére. Györffy Istvánnal egy időben, de tőle függetlenül gyűjtött ezen a vidéken több éven át Bartók Béla is magyar és román dallamokat. Ennek dokumentumai, valamint Györffy István kutatásának utóélete zárja a kötetet.

A katalógusban található műtárgyfotókat Sarnyai Krisztina készítette.

JEGYEK