Megjelent a Néprajzi Értesítő 101. száma

A Néprajzi Múzeum évkönyve
Néprajzi Múzeum, Budapest, 2021. 248 p.
Szerkesztő: Szarvas Zsuzsa

A Néprajzi Értesítő 101. évfolyama angol nyelvű kötet, amelyben az elmúlt 10 év során megjelent, elsősorban a Néprajzi Múzeum gyűjteményi anyagával foglalkozó vagy abból kiinduló tanulmányok kaptak helyet. Célja, hogy a nemzetközi tudományosság számára könnyebben hozzáférhetővé tegye az intézményben folyó tudományos feldolgozó munkát, és képet adjon a gyűjteményi anyag és az interpretációs lehetőségek sokrétűségéről. Olyan kötetet adunk közre, amelyben megjelenik a magyar és nemzetközi anyag, a tárgyi és archívumi gyűjteményi feldolgozás, a kiállítás, a tudománytörténet, az intézményi szerepvállalás. A válogatás a Néprajzi Múzeum gyűjteményének különböző korszakait, történeti és kortárs perspektíváit villantja fel oly módon, hogy egyszerre reagál az intézmény korszakokon átívelő legfontosabb kutatási tematikáira és az önreflexív elemeket is hangsúlyozó elemzésekre.

 

Tartalomjegyzék

Kemecsi Lajos
Bevezető

Szarvas Zsuzsa
A Néprajzi Értesítő 100. évfolyama

Gyarmati János
A kezdetek kezdete
A Néprajzi Múzeum gyűjteményformálódásának gyökerei

Granasztói Péter
Pajta és gimnázium között
A Néprajzi Múzeum első, 1923-as épület tervpályázatának története

Kemecsi Lajos
Emlékezetpolitika és néprajzi múzeum

Bata Tímea
Székelykapuk, fatemplomok nyomában.
Szinte Gábor (1855-1914) rajztanár fotográfiái

Szojka Emese
Egy gyűjtemény anatómiája. Fülep Lajos néprajzi tárgyai

Lackner Mónika – Tasnádi Zsuzsanna
Régi és új kézimunkák”. Ferenczi Jolán életútja

Fülöp Hajnalka
Kalotaszegi kelengyék a Néprajzi Múzeumban. A kalotaszentkirályi és az inaktelki példa: kísérlet két tárgyi világ megszólaltatására

Wilhelm Gábor
Emlékezet és anyagi kultúra hmong menekülteknél egy tárgy típus kapcsán

Frazon Zsófia – Lackner Mónika
ABLAK: műtárgyösvény A magyar nép hagyományos kultúrája című állandó kiállításban