Hírek

A Néprajzi Múzeum homlokzatának díszítése

A Néprajzi Múzeum számára készült 2022 májusában megnyíló épület a Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról származó, több mint 225 ezer darabot számláló gyűjteménynek ad otthont. Ez a gazdag tartalom a múzeum épületének külsején is tükröződik, hiszen a közel félmillió pixelből kialakított homlokzati díszítés, magyar és nemzetközi motívumok kortárs újrafogalmazását jelenítik meg.

1. kép: A Néprajzi Múzeum épületén lévő pixelrács részlete. Fotó: Incze László
1. kép: A Néprajzi Múzeum épületén lévő pixelrács részlete. Fotó: Incze László

A homlokzat kialakításánál fő forrást jelentettek a magyar és nemzetközi gyűjtemények hímzett, szőtt, fonott, faragott, korongolt, festett és karcolt tárgyainak megformálásai, díszítései. A tematikus arányokra és földrajzi megoszlásra is figyelő válogatást követően, a tárgyak díszítési struktúrája és kiemelt motívumelemei alapján, azok további redukálásával készült el a homlokzatra tervezett nyolcsoros rácsrendszer. Mindegyik pixelből álló rácssor több tárgy minta- és szerkezeti elemét foglalja magába. A pixelrács nem a népművészeti elemek „szószerinti” vagy egy az egyben való idézése, a motívumok sormintaként való alkalmazása. A rácsozatot tervező építész célja az volt, hogy egy urbanisztikai térben, egy közpark kapujában olyan architektúrát hozzon létre, amely reflektál a benne őrzött műtárgyállományra. A pixelek egyfajta parafrázisként foghatók fel, a művészi eljárás során az alkotó élt az absztrakció mellett a forgatás, a fordítás, a tükrözés, a nagyítás-kicsinyítés eszközével is.

2. kép: Ácsolt láda, Szécsényhalászi, Magyarország, R 1813
2. kép: Ácsolt láda, Szécsényhalászi, Magyarország, R 1813

A homlokzat legfelső sorában pl. magyarországi takácsminták, afrikai fapohár faragása, óceániai teknőchéj ékszer áttört mintázata az elsődleges forrás. A legalsó rácssor ácsolt láda karcolását, Amur vidéki lábszárvédő rátétes díszítését, dunántúli tükrös spanyolozását és Venezuelából származó táska fonását is magába foglalja. A további sorok kongói maszkot, kameruni terítőt, horvátországi kötényt, észtországi kesztyűt, vajdasági hímestojást, kalotaszegi vőfélykendőt, mongóliai sámánköpenyt használnak inspirációs forrásnak.

Az épületben a megnyitott kiállítások és a jelenleg is készülő gyűjteményi kiállítás tárgyai értelmező módon felvonultatják a múzeum gazdag anyagát, köztük a sokféle díszítési megoldással készült kézműves tárgyakat is, melyek egy mintaalkotó kreatív digitális alkalmazás használatával is élvezhetőek a látogatóink számára.

3. kép: Fonott boríték táska, Venezuela, 68.175.16
3. kép: Fonott boríték táska, Venezuela, 68.175.16

A múzeum új épületének homlokzatán a pixeles mintasorok megtervezésében egy valóságos játékos újraalkotást láthatunk, melyek fő forrása a múzeumi tárgyakról származó minták kortárs építészeti újragondolása a 21. században. A pixeles rácsrendszer sorok szinte becsomagolják és ünnepélyesen körbeszalagozzák, körülölelik a házat, kívülről is jelezve, hogy ez az épület a Néprajzi Múzeum.
 

A magyar gyűjtemények tárgyai:

Takácsminta, Szentes, Magyarország R 8153
Szőttesminta rajza, Tolna megye, Magyarország, R 7426
Szarvasos szőttes, Nagyszeben, Erdély, 7002
Derékaljvég, Maros-mente, Erdély, 149341
Festett tojás, Zombor, Magyarország, 43860
Kenyérkosár fedele, Magyarország, 15390
Csillagos takácsminta, Szentes, Magyarország, R 8153
Vőfélykendő, Kalotaszeg, Erdély, 23968
Fazekascéh nagykancsója, Komárom, 43248
Hímzésminta, Mezőség, Erdély, R 19994
Pelikános takácsminta, Szeged, Magyarország, EA1365_9
Cifraszűr minta, Debrecen, Magyarország, R 9917
Szőttesminta, Sárköz, Magyarország, R 7439
Csomós takácsminta, Szentes, Magyarország, R 8153
Díszlepedő, Szilágyság, Erdély, 59.109.34
Takácsminta, Szentes, Magyarország, R 8153
Ácsolt láda, Szécsényhalászi, Magyarország, R 1813
Ácsolt láda emberalakkal, Tiszavidék, Magyarország, 57.37.1
Tükrös, Dunántúl, Magyarország, 114969


A nemzetközi gyűjtemények tárgyai:

Füles fapohár, Kongó, 53.21.6
Kapkap ékszer, Melanézia, 35563
Fonott tál, Venezuela, 68.175.79
Raffiabársony szövet, Kongó, 80599
Maszk, Kongó, 80562
Terítő, Kamerun, 99.47.1
Női kötény, Horvátország, 75070
Férfizubbony, Észtország, 96011
Kéregöv, Melanézia, 35777
Rokkalapocka (guzsalyfej), Finnország, 130903
Kesztyű, Észtország, 96101
Bambuszfésű, Huon öböl, Pápua-Új Guinea, 63941
Sámánköpeny, Mongólia, 60.96.34
Mészportartó bambuszcső, Salamon-szigetek, Melanézia, 73.100.1
Raffia lepelszoknya, Kongó, 80758
Fonott táska, Venezuela, 68.175.16
Lábszárvédő, Amur vidék, Oroszország, 81789
Raffiaszövet, Kongó, 80869

Ferencz Marcel (Napur Architect) gondolatébresztő illusztrációk segítségével tárja fel az ornamentikával kapcsolatos alkotófolyamatát. Nézze meg itt!