Néprajz mozgóképen

DVD

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2009.

A korábban videokazettán már megjelent, de mára jobbára elfogyott, egyenként 20 perces néprajzi filmek korszerűsített, DVD-n kiadott gyűjteménye.

Tartalom

Festett templomi famennyezetek
A film a magyarországi festett asztalosmunkák kiemelkedő darabjait mutatja be részben a Néprajzi Múzeum gyűjteményében található kispetri, vilonyai, hódmezővásárhelyi, magyarókereki és mezőcsáti templomok részletein keresztül, részben pedig a zubonyi, nádújfalusi és szentsimoni templomokban készített felvételekkel.

Részlet a filmből

Magyar népviseletek 1. A viselet történeti rétegei
A film a magyar nép viseletének szerkezetét, az általánosan használt ruhadarabok fajtáit, valamint ezek fejlődését, történeti változását mutatja be. A 20. századra kialakult népviselet fontosabb darabjait a bujáki viselet szemlélteti.


Bútorművesség 1. Ácsok, asztalosok
A film a népi bútorkészítés két alapvető technikáját, az ácsolt bútor, valamint az asztalosbútor készítését mutatja be. Az ácstechnikát egy 1955-ben készült archív film részletei szemléltetik. Az asztalosbútor készítésének technikáját egy 87 éves mezőkövesdi asztalosmester mutatja be a hegedűhátú szék példáján.


Nemzeti jelképek a magyar népművészetben
A Néprajzi Múzeum népművészeti tárgyaiból a legfontosabb nemzeti szimbólumainkat, az országcímert, a nemzeti színeket és a nemzeti zászlót, a huszárt, valamint Kosuth alakját ábrázoló tárgyakat, ezek alakulását és jelentését mutatja be a film.

Részlet a filmből

Fazekasság 1. Az edénykészítés gyakorlata
A film bemutatja a fazekasmesterség alapvető ágát, a fazék-, a tál- és a korsókészítés technikáját, valamint a fazekas-, tálas- és korsósmesterek által készített különböző edényfajtákat.


Fazekasság 2. A cserépedények használata
A cserépedények funkciója, az anyag minőségétől függően, a tűzön való használattól a folyadék tárolásáig igen eltérő. A film a cserépedények változatos felhasználását követi nyomon.


Fazekasság 3. Fazekasközpontok
A fazekasmesterség tanulása korábban mindig közvetlenül a hagyományos műhelyekben történt, városi környezetben, a céhek keretén belül. A fazekasság regionális stílusai nagyon színes képet állítanak elénk mind technikájukban, mind díszítményeikben. Régi európai hagyományt őriznek meg, amely a Kárpát-medencén kívül alig-alig található.


A DVD a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelenhetett meg.

JEGYEK