Bata Tímea

Talpasház és bikla

Válogatás a Néprajzi Múzeum ormánsági fényképeiből (1910-1935)

KépTár 3.

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2017. 128 p.

A Dél-Baranya területén, a Dráva mentén található Ormánság falvainak sajátosságaira, a talpasházakon túl a viseletre, például a fehér színű szoknyára, a biklára és a gazdálkodás archaikus elemeire korán felfigyelt a néprajztudomány. Jelen kiadványnak nem célja az Ormánság néprajzi csoportjának jellemzése, történeti múltjának és jelenének részletes bemutatása, annál inkább célkitűzése az, hogy feltárja és bemutassa a két világháború között készült, még egy archaikus-tradicionális paraszti világot bemutató múzeumi képi dokumentáció történetét és összetételét. A Néprajzi Múzeum fényképgyűjteménye közel ezer darab, az Ormánság falvaiban készült felvételt őriz. Az 1910 és 1935 között készült háromszázötven fotó válogatott anyagát tartalmazza ez a kötet, melyek harmincegy ormánsági település életébe nyújtanak bepillantást.

A Néprajzi Múzeum munkatársainak szemével láthatjuk ezt a világot, az általuk készített képek és befogadott üvegnegatívok segítségével. A rövid bevezető tanulmány a néprajzi fényképezés történetének egy szeleteként a képek készítőiről (néprajzkutatókról, hivatásos és helyi amatőr fotósokról), gyűjtőiről, a fényképek múzeumba kerüléséről, a fotóanyag jellemzőiről szól, majd az ebből kirajzolódó három fő tematika mentén válogatott fotók láthatók. Ezek elsősorban a népi építészetet és a házberendezés elemeit, a női és férfiviseletet, valamint a hétköznapok munkálatait, munkaeszközeit örökítették meg.