Szerkesztette: Mészáros Borbála

Magyar néprajzi bibliográfia 2001 - 2002

Magyar néprajzi bibliográfia

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2007. 312 p.

A magyar néprajz kurrens bibliográfiája 1971 óta jelenik meg, 1989-től a Néprajzi Múzeum Könyvtárának gondozásában. Jelen kötetünk a 2001-2002. év szakirodalmi termésének - a gyűjtőmunka során a könyvtári adatbázisban regisztrált mintegy 4600 tétel - szelektív kiadása. A teljes anyag megtalálható a könyvtár 2001-től Interneten is elérhető katalógusában, amely már a nyomtatott változat megjelenését megelőzően, a gyűjtőmunka folyamán elérhetővé teszi az addig regisztrált adatokat a felhasználók számára.

Az anyaggyűjtés a korábbi évekhez hasonlóan kiterjedt a határon túli magyar néprajzi kutatás könyv- és cikktermésére és részben a magyarországi kutatók külföldön megjelent műveire is. A hazai tudományokban is egyre növekvő inter- és transzdiszciplinaritás következtében a bibliográfia nemcsak a néprajz, a folklorisztika, az antropológia különböző irányzatainak publikációira terjed ki, hanem részben a társadalomtörténet, a szociológia és más rokon tudományok szorosan kapcsolódó hazai könyv- és cikktermésére is.

A kötet szerkezete alapvetően a korábbi évek gyakorlatát követi, kisebb változtatásokat hajtottunk végre az aktuális tartalomhoz igazodva. A könyvanalitikák forrásdokumentumára az adott tanulmánykötet sorszámával hivatkozunk. A magyar nyelven nem tudó kutatók számára ezúttal is rendelkezésre állnak az angol címfordítások, valamint az angol nyelvű tárgymutató.