Szerkesztő: Szarvas Zsuzsa

Néprajzi Értesítő 101 (2021)

A Néprajzi Múzeum évkönyve

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2021. 248 p.

A Néprajzi Értesítő 101. évfolyama angol nyelvű kötet, amelyben az elmúlt 10 év során megjelent, elsősorban a Néprajzi Múzeum gyűjteményi anyagával foglalkozó vagy abból kiinduló tanulmányok kaptak helyet. Célja, hogy a nemzetközi tudományosság számára könnyebben hozzáférhetővé tegye az intézményben folyó tudományos feldolgozó munkát, és képet adjon a gyűjteményi anyag és az interpretációs lehetőségek sokrétűségéről. Olyan kötetet adunk közre, amelyben megjelenik a magyar és nemzetközi anyag, a tárgyi és archívumi gyűjteményi feldolgozás, a kiállítás, a tudománytörténet, az intézményi szerepvállalás. A válogatás a Néprajzi Múzeum gyűjteményének különböző korszakait, történeti és kortárs perspektíváit villantja fel oly módon, hogy egyszerre reagál az intézmény korszakokon átívelő legfontosabb kutatási tematikáira és az önreflexív elemeket is hangsúlyozó elemzésekre.

 

Table of Contents

Lajos Kemecsi
Introduction

Zsuzsa Szarvas
Celebrating the 100th Issue of Néprajzi Értesítő

János Gyarmati
The Very Beginning
The Formation of the Collection of the Museum of Ethnography

Péter Granasztói
Between Barn and Grammar School
The history of the first architectural competition for the Museum of Ethnography’s building, 1923

Lajos Kemecsi
The Politics of Memory and Ethnographic Museums

Tímea Bata
On the Trail
Székely Gates and Wooden Churches
The Photographic Work of Teacher Gábor Szinte (1855–1914)

Emese Szojka
Anatomy of a Collection
The Ethnographic Artefacts of Lajos Fülep

Mónika Lackner– Zsuzsanna Tasnádi
“Old and New Embroideries”
The life of Jolán Ferenczi

Hajnalka Fülöp
Kalotaszeg Trousseaus at the Museum of Ethnography
Examples from Kalotaszentkirály and Inaktelke: Bringing Two Material Worlds to Life

Gábor Wilhelm
Memory and Material Culture
The ‘Story Cloths’ of Hmong Refugees

Zsófia Frazon – Mónika Lackner
WINDOW
A Pathway through the Permanent Exhibition Folk Culture of the Hungarians