Szerkesztette: Fejős Zoltán, Szarvas Zsuzsa

Néprajzi Értesítő 89 (2007)

A Néprajzi Múzeum évkönyve

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2008. 242 p.


 

Tartalom

Sárkány Mihály: Hoffmann Tamás, a néprajzkutató 11

Hoffmann Tamás: Önéletrajz 15

Mészáros Borbála: Hoffmann Tamás szakirodalmi munkássága 17

György Péter: Az univerzális múzeumok sorsa a szimbolikus restitúció idején 33

Balassa M. Iván: "Mert a te neved e házban vagyon" Feliratok az Umling műhely festett asztalosmunkáin 41

Flórián Mária: A színek bevonulása és szerepe a paraszti ruhatárakban 55

F. Lajkó Orsolya: A vásárhelyi kerámia történeti kérdései 75

Vida Gabriella: Újkori kerámialelet Szentendre belvárosából 93

Farkas Zsuzsa: Népkép, 1862. Adatok a néprajzi fényképezés kezdetei hazánkban témához 107

Bata Tímea: Huszka József és a fényképek 127

Gyarmati János: "Egész Mexico egy nagy temető - temetője mesésebbnél mesésebb kulturáknak!" Horti Pál és mexikói gyűjteménye 155

Sópajti Tóth László: Azték rituális agyagszobrok a Néprajzi Múzeum Amerika-gyűjteményében 169

Kerezsi Ágnes: Reguly Antal gyűjteménye a Néprajzi Múzeumban 183

Györgyi Erzsébet - Szojka Emese: Megőrzési folyamatok. Betlehemek restaurálása intézményi együttműködésben 201

Nemes Takács László: Betlehemek, csillagok, koronák. Betlehemek helyreállítása restaurátorképzésben 209

Csupor István: A Néprajzi Múzeum kerámia gyűjteményének revíziója. Tapasztalatok, tanulságok, összegzések 223

 

 

Belelapozok a kiadványba
JEGYEK