Szerkesztette: Szarvas Zsuzsa

Néprajzi Értesítő 93 (2011)

A Néprajzi Múzeum évkönyve

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2011.


TARTALOM:

Flórián Mária: Életmód, szemléletmód és a módi változása

KUTATÓK A TEREPEN

Biró Anna: "Két vadember" - Egy sajátos kívülálló nézőpontja egy korai német gyarmaton

Vargyas Gábor: "Mennyire nem olyan a természeti ember, a < >, mint ahogy odahaza elgondoljuk!"

Kerezsi Ágnes: Adaptáció és/vagy asszimiláció. Társadalmi és kulturális változások az obi-ugoroknál

Szabó Henriette Éva: Egy kapcsolat krónikája. A bolíviai ayoreo indiánok letelepedésének első évei

GYŰJTEMÉNYI REFLEXIÓK

Gyarmati János: A senki földjén. A Néprajzi Múzeum antik és ó-egyiptomi "gyűjteménye"

Vida Gabriella: Százéves vita a szászkézdi edények készítési technikájáról

Bajnóczi Bernadett - Nagy Géza - May Zoltán - Tóth Mária: Adalékok a szászkézdi kerámiák készítési technikájához anyagvizsgálatok alapján

Katona Edit: "Szeressétek Odor Emíliát". Adalékok egy múzeumi gyermekviseleti kollekció háttértörténetéhez

Szojka Emese: Egy gyűjtemény anatómiája, Fülep Lajos néprajzi tárgyai

Zentai Tünde: Dél-Dunántúl hímes templomai és a nagyvátiak


A Néprajzi Múzeum kiállításai, publikációi és programjai 2011-ben

 

Belelapozok a kiadványba
JEGYEK