Wilhelm Gábor

Antropológiai tárgyelmélet

Tabula könyvek 13.

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2016. 293 p.


A tárgyak a hétköznapi világunkban jóval komplexebb szerepet játszanak, mint azt első pillanatban feltételeznénk. A tárgyak messze nem csak funkciójuk révén vannak jelen, és messze nem csupán eszközszerepet töltenek be a kulturális használatban. E könyv fő célja, hogy a hétköznapi fizikai tárgyak antropológiai megközelítéséhez bizonyos fogódzókat keressen,. néhány filozófiai, tudományelméleti alapelvre támaszkodva. A bemutatás menete a következő útvonalat követi: a tárgyakhoz való utak után a tárgyfélékkel foglalkozik, a tárgyhasználat és a tárgykategorizálás elemzése után a tárgyak, tárgyrészek és tárgyrendszerek kérdéskörét és összefüggéseit járja körül. A hétköznapi tárgy antropológiai elmélete mindezt egyfajta általánosabb kulturális modellbe igyekszik azután helyezni.

 

JEGYEK