Szerkesztette: Feischmidt Margit

Erdély- (de)konstrukciók

Tabula könyvek 7.

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2005. 210 p.


1 980 Ft
Kosárba teszem

A termék kosárba került.

Kosár tartalma

 

Tartalom

Ma Magyarországon két eltérő, sőt egymásnak ellentmondó kép él Erdélyről. Az egyik Erdély hozzánk hasonló, sőt velünk azonos magyar, sőt magyarabb, esszenciálisabban magyar, mint a mai Magyarország bármely régiója. Erdély az ősi, autentikus magyar kultúrát őrző táj, kultuszhely. A másik Erdély távoli, különböző, más, idegen vagy elmaradott, kevésbé modernizált, sőt egyenesen civilizálatlan, amely gondolat olykor eufemisztikus formában jelenik meg. Erdély ekkor az idealizált faluval, a paraszti társadalom idilljével szinonim: természetközelibb életformát, közösségelvűbb társadalmat jelent. Ez a kép, illetve annak létrehozása azt a kulturális és hatalmi logikát követi, ami a Kelet idealizált, de ugyanakkor nyilvánvaló módon alárendelt képét máshol is megalkotja. A kötet szerzői a mai Erdély-képek ilyen ellentmondásosságát vizsgálják olyan konkrét és tipikus helyszíneken és helyzetekben, amelyek az Erdélyről és az erdélyiekről való beszéd legfontosabb esetei. Vizsgálják a Magyarországról Erdélybe irányuló turizmust, a zarándoklatokat és az Erdélyből Magyarországra érkező, illetve a két hely között rendszeresen mozgó emberek életének helyszíneit.

Tartalom:

Feischmidt Margit: A magyar nacionalizmus autenticitás-diskurzusainak szimbolikus térfoglalása Erdélyben

A Nemzeti örökség felfedezése kultuszhelyek teremtése...

Ilyés Zoltán: A gyimesi "ezeréves határ" olvasatai

Sebestyén Adrienné:  "Erdélybe utazni más". A magyar turisztikai irodalom Erdély-képe

Vörös Gabriella: A szakrális, a nemzeti közösség és az egzotikum élménye. A magyarországiak részvételének motivációiról a csíksomlyói pünkösdi búcsúban

Gagyi József: Örökségesítő Máréfalva. Az örökségturizmusra való berendezkedés első lépéseiről egy székelyföldi faluban

Hagyomány és eredetiség paradoxonjai az etnikai migráció tükrében...

Jon E. Fox: Vándorló nemzet(i) - identitások. Erdélyi vendégmunkások Magyarországon

Molnár Péter: A táncház mítosza és valósága: amit a 21. század néprajzosa Széken talál

Pulay Gergő: A vendégmunka mint életforma. Széki építőmunkások Budapesten

Bodnár Anita: Női migráció és változó nemi szerepek. Széki asszonyok Budapesten

Kiss Tamás: Az etnikumközi viszonyok mintázatai, térreprezentációk erdélyi vállalkozók önéletrajzi elbeszéléseiben      
 

Kosár tartalma

Belenézek a kiadványba