Kiállítás

Tinnyei temetők

Tóth Eszter fotói 2008. nov. 8. - 2009. febr. 22.
A temető hálás fotótéma.
Mert romantikus, elgondolkodtató, felébreszti a valamennyiünkben szunnyadó filozófust, emlékeztet az elmúlás könyörtelen törvényére... mert ki ne látott volna ellenfényben fényképezett, glóriával körülfogott korhadó fejfát? Földbe süppedt sírkövet, amelyhez a végtelen fehér hómezőben magányos lábnyomok vezetnek? Ősszel lemeztelenedett ágakon csüngő súlyos esőcseppeket, mintha siratnák az alattuk elhantoltakat? Ki ne látott volna temetőben, az enyészet birodalmában az élet újjászületését jelképező fotókat? Pusztuló sírkövek repedéseiben megkapaszkodó zsenge fűszálat?

Az 1347 lakosú, a Zsámbéki-medence északnyugati peremén található településnek, Tinnyének, hét temetője van. Belőlük megismerhető a település történelme. Nemcsak az egyes felekezeteknek (református, katolikus, zsidó) volt külön temetőjük, hanem bizonyos társadalmi rétegeknek is (nemesi, "Urak temetője"), és található Tinnyén egy koleratemető is.

Tóth Eszter végigjárta és lefotózta szülőfaluja valamennyi temetőjét. A Néprajzi Múzeum Faluforduló című programjához kapcsolódó kiállítás ezekből a képekből válogat.

JEGYEK