Kiállítás

A vízimadarak népe

Lennart Meri filmes vándorútjai 1969-1988 2013. jan. 26. - 2013. márc. 31.
A fotókiállítás Lennart Meri, volt észt köztársasági elnök még filmes kutatóként 1969-1988 között a finnugor népeknél folytatott expedícióit és a finnugor népek változatos kultúráját mutatja be.

 


Lennart Meri (1929-2006) nagy észt államférfi és népszerű köztársasági elnök volt (1992-2001), emellett író és filmrendező is, aki a küldetésének tartotta, hogy elmesélje az észtek és nyelvrokon népeik ősi történetét, választ keresve a kérdésre: kik vagyunk, honnan jöttünk és merre tartunk.

1976-ban jelent meg az észtek és más balti-finn népek múltját tárgyaló Hőbevalge (Ezüstfehér) című könyve, a gondolati próza klasszikusa, az észt kultúra egyik alapműve. Filmeket is készített: a Vízimadarak népe (1970), A Tejút fiai (1977), a Kalev hangjai (1985), a Tórum fiai (1989) és a Sámán (1977/1997), ezek minden bizonnyal az első külföldön is figyelmet keltő filmek voltak a finnugor népekről, amelyek áttekintést adtak ősi szokásokról, szertartásokról, népköltészetről, néprajzról, és izgalmas feltevéseket fogalmaztak meg. Másfelől ezek a filmek hangsúlyozták a finnugor kultúrtér földrajzi és történelmi kiterjedését is.

A filmek anyagának felvételéhez 1969-1988 között több ízben expedíciót szerveztek a finnugor népek lakóterületeire; a forgatócsoport munkájában etnográfusok, folkloristák, művészek, írók is részt vettek. A távolabbi vándorutak a szibériai hantikhoz, manysikhoz és nganaszanokhoz, a Volga-menti mari és erza falvakba, illetve Komiföldre vezettek, ahol a filmes stáb az ott élők vadászkultúrájával ismerkedett. A balti-finn rokonok közül a közvetlen szomszéd lívek és vótok, valamint a vepszék, karjalaiaik és finnek kultúráját is megörökítették. Természetesen a magyar nyelvrokonokhoz is ellátogattak. Lennart Meri nyitottságának, kíváncsiságának és ragyogó egyéniségének köszönhetően a távoli vidékek hamarosan "otthonosra járt világgá" váltak, ahogy a filmek rendezője fogalmazott.

Lennart Meri finnugor filmenciklopédiáját 2009-ben digitalizált formában újra kiadták. Jaak Lőhmus 2011-ben készült filmje, a Táncok a Tejútnak adta az ötletet, hogy a filmes expedíciók során keletkezett gazdag fotóanyag nyomtatott formában is megjelenjen: a Fenno-Ugria által kiadott 2012-13-as Rokon népek naptára Lennart Meri filmes vándorútjait mutatja be.

A finnugor világ "otthonosra járásának" történetei a Néprajzi Múzeum fotókiállításán folytatódnak. Akárcsak a naptárban, a képi elbeszélést itt is Enn Säde (Lennart Meri négy filmjének hangmérnöke és a Tórum fiai társrendezője) visszaemlékezései egészítik ki, amelyekbe Lennart Meri feljegyzéseit is beleszőtte.

A kiállítás kísérőrendezvényeként retrospektív vetítést tervezünk Lennart Meri néprajzi filmjeiből. A következő filmeket láthatja majd a közönség:

Veelinnurahvas (Vízimadarak népe, 1970.),
Linnutee tuuled (A Tejút fiai, 1977.),
Šamaan (A sámán, 1997.),
Kaleva hääled (Kalev hangjai, 1985.),
Toorumi pojad (Tórum fiai, 1989.)

Dokumentumfilm Lennart Meri munkásságáról:
Tantsud Linnuteele. Pildistusi Lennart Meri filmirännakutelt (Táncok a Tejútnak. Képek Lennart Meri filmes vándorútjairól), 2011. Rendező: Jaak Lőhmus

A vendégkiállítás rendezője: Kerezsi Ágnes

Az Észt Kulturális Intézet filmvetítései

 

 

 

JEGYEK