Múzeumi Állományvédelmi Program

A Múzeumi Állományvédelmi Program a Néprajzi Múzeum, mint kultúrstratégiai intézmény országos kompetencia feladata. A program a megelőző műtárgyvédelem, azaz az állományvédelem szempontjainak érvényesítését jelenti, mely a műtárgyállomány minden múzeumi tevékenységet átfogó kezelését illeti.

Az állományvédelem a Néprajzi Múzeumban a minimális beavatkozás alapelvén működik, és a gyűjtemények gondozásának legköltséghatékonyabb módját biztosítja, a hangsúlyt pedig az egyedi tárgyak kezeléséről a gyűjtemények egészére helyezi. A megelőző műtárgyvédelem célja a műtárgyakat károsító környezeti hatások kiküszöbölése, illetve a műtárgyak számára optimális műtárgykörnyezet megteremtése/kialakítása és fenntartása azok hosszú távú megőrizhetőségének biztosítása érdekében - a műtárgyak bemutatási, valamint raktározási környezetében egyaránt.

Az állományvédelmi munka során a megfelelő technológiák, anyagok stb. helyes megválasztásával egyszerre, tömegesen és folyamatosan lehet biztosítani az egyes helyiségekben (kiállítóterekben, raktárakban) elhelyezett több száz, vagy több ezer műtárgy védelmét. Éppen ezért a megelőző műtárgyvédelem költsége jóval kisebb, mint a bekövetkezett károk rendbehozatalának (kármentesítés, restaurálás) költsége, amely akár egyetlen károsodott műtárgy esetében is több százezer, vagy több millió forintba is kerülhet; sőt bizonyos esetben a károsodások nyomai még restaurátori beavatkozással sem kezelhetők, illetve tüntethetők el.

Jóval hatékonyabb eredményeket lehet elérni sok esetben már egy kis figyelemráfordítással is, egészen egyszerű, anyagi ráfordítást sem igénylő tevékenységekkel, módszerekkel is elkerülhető, vagy mérsékelhető lehet a műtárgyak károsodása - a kollektív odafigyelés, elhatározás és a szándék szerepe kiemelkedő.
 

A program indulásának története

2002 végén a kultúráért felelős minisztérium – akkori elnevezése szerint: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – életre hívta a Nemzeti Állományvédelmi Akcióbizottságot (későbbi nevén Múzeumi Állományvédelmi Bizottság) amely „Múzeumi Állományvédelmi Program” címen stratégiai tervet készített elő a műtárgyak elhelyezési körülményeinek optimalizálására.

A Bizottság 2003 tavaszán kérdőíves állapotfelmérést kezdeményezett az országos múzeumok és a megyei múzeumi szervezetekhez tartozó intézmények állományvédelmi helyzetéről, hogy felmérje a gyűjtemények és a műtárgyak elhelyezésének fizikai körülményeit, a raktárak illetve a kiállítóhelyek állapotát. A program meghatározta a magyarországi múzeumi műtárgyállomány egészének védelméhez szükséges tennivalókat, és hangsúlyozta, hogy a cél elérésének feltétele a költségvetési források jelentős mértékű bővítése.
 

A Múzeumi Állományvédelmi Bizottság munkája és felépítése

A Múzeumi Állományvédelmi Bizottság a Néprajzi Múzeum szervezeti keretében működő önálló szakmai testület, amely elnökből és öt tagból áll, illetve 2021 végétől egy 4 fős állományvédelmi csoport is segíti munkáját. Feladata – a kultúráért felelős minisztérium szakmai célkitűzéseihez és a Néprajzi Múzeum országos kompetencia feladataihoz illeszkedve – a Múzeumi Állományvédelmi Program megvalósítása, azaz a megelőző műtárgyvédelem gyakorlatának beillesztése a múzeumok mindennapi munkájába. A Bizottság segíti a múzeumi állományvédelmi felelősök - különösen a megyei

hatókörű városi múzeumok felelőseinek – munkáját. Továbbképzéseket, szakmai konzultációkat szervez, honlapot működtet, kiadványokat jelentet meg. Gépek, eszközök kölcsönzésével támogatja a megfelelő műtárgykörnyezet biztosítását a múzeumokban. A Program mindenkori költségvetése függvényében támogatja a múzeumok állományvédelemmel összefüggő tevékenységét. A célok hatékonyabb megvalósítása érdekében kapcsolatot tart és együttműködik különböző szakmai szervezetekkel.

A Bizottság elnöke a Néprajzi Múzeum mindenkori Műtárgyvédelmi és Restaurátor Főosztályának vezetője. A tagokat az elnök javaslatára, a kulturális ügyekért felelős helyettes államtitkár jóváhagyásával a múzeum főigazgatója kéri fel.
 

A Múzeumi Állományvédelmi Program főbb elemei:

· A muzeális gyűjtemények műtárgyvédelmi adatainak gyűjtése és folyamatos figyelése, az információk adatbázisba rendezése

· Mérőműszer program: az ország muzeális intézményeinek ellátása az alapvető, legfontosabb környezeti paramétereket mérő kalibrálható műszerekkel, a mért adatok közvetlenül számítógépre vagy online felhőszolgáltatásba is továbbíthatók.

· Műtárgyvédelmi információs hálózat létrehozása és üzemeltetése

· Klímaprogram: a megfelelő klimatikus viszonyok megteremtése a raktárakban és a kiállításokban

· Levegőminőség javítására irányuló program a raktárakban, kiállítóterekben

· Épületbiztonsági program

· Raktári tároló-, csomagoló- és védőanyagok, védőeszközök programja: szabványok kidolgozása, a megfelelő bútorok katalogizálása és eszközök biztosítása a múzeumok számára.

· Modul rendszerű műtárgytároló blokkok kialakításának programja: könnyűszerkezetes, pormentes helyiség/ek kialakítása, hőmérséklet- és páratartalom szabályozási lehetőséggel, megfelelő tűzvédelemmel műtárgy tárolására egyébként alkalmatlan terekben

· Állandó kiállítások felülvizsgálata a műtárgyvédelem szempontjából

· Továbbképzések és konzultációk szervezése a megelőző műtárgyvédelem témakörében

· Kommunikáció: egy az állományvédelemhez szükséges tudásbázis kialakítása a program honlapján, országos szakmai hálózat kiépítése és az információáramlás biztosítása
 

A program aktuális projektjei:

Mérőműszer program

A MÁB mérőműszer programjának keretében az ország különböző területein lévő muzeális intézményekbe kihelyezett több, mint 290 darab adatgyűjtős mérőkészülék által szolgáltatott adat folyamatos összegyűjtése, rendszerezése és elemzése bekerül egy a műtárgykörnyezeti paramétereket tartalmazó országos adatbázisba, mely további releváns adatokkal (egyéb természeti környezeti adatok, a műtárgyakat befogadó terek felmérése, illetve külső forrásból származó, kültérre vonatkoztatott környezeti paraméterek stb.) történő feltöltése a következő évek feladata, különböző fókuszponttal rendelkező adatbekérésekkel.

Vegyszermentes kártevőmentesítés

A Néprajzi Múzeum kultúrstratégiai intézménnyé válása lehetőséget nyitott, hogy a MÁP kiemelt szerepet tölthessen be a vegyszermentes kártevőmentesítési megoldások előtérbe helyezésében, ezért 2021-től a feladatvállalások között ez a terület jelentős hangsúlyt kapott. A program első

fázisában egy speciális, mobil fagyasztó konténer beszerzése valósult meg. A trélerrel szállítható, egyszerűen telepíthető kártevő mentesítő konténer pályázat kiírását követően, határozott 6 hónapos, majd újabb két hónappal meghosszabbított időtartamra a Tatai Kuny Domonkos Múzeumnál került kihelyezésre. A Megyei hatókörű városi múzeum állományvédelmi munkatársai által, a mintaprojekt keretében szerzett tapasztalatok hozzájárultak az elkövetkezendő évek munkájának tervezéséhez, annak érdekében, hogy a hazai és a határon túli magyar muzeális intézmények is lehetőséget kaphassanak a módszer alkalmazásának megismerésére. A múlt évben elindított program további kibővítése újabb két mobil fagyasztó kamra beszerzésével 2022. év elején megvalósult.

Állományvédelmi eszköztámogatási program

A Néprajzi Múzeum/MÁB a projektjének keretében minden megyei hatókörű városi múzeum (mhvm) állományvédelmi tevékenységét igyekszik magas minőségi követelményeknek megfelelő eszközökkel, eszközparkkal támogatni. A program keretében fém raktári bútorzat, fiókos térképszekrények, levegőtisztító berendezések, párásító és páramentesítő készülékek, valamint kézi hőmérséklet és páramérők beszerzésével, illetve kihelyezésével mind a 19 megye támogatására lehetőség volt.

A 2022-es évben a MÁB folytatja a tavalyi évben megkezdett eszközkihelyezési projektjét, melynek keretében a megyei hatókörű múzeumokhoz kihelyezett műtárgykörnyezet szabályozó berendezések mennyiségét kiegészíti további beszerzésekkel, ezáltal minden mhvm azonos eszközpark használatára kap lehetőséget.

A kihelyezett párásító és páramentesítő berendezések mellett az elmúlt évekkel azonos módon továbbra is lehetőség van további eszközök kölcsönzésére is. A meglévő műtárgykörnyezet szabályozására alkalmas kölcsönözhető eszközparkból a MÁB a felmerülő igények ütemében bonyolítja a szükséges berendezések kölcsönzését, szervezi a kihelyezett és kölcsönözhető készülékek rendszeres karbantartását, kalibrálását, üzemszerű működtetésükhöz szükséges segédanyagok beszerzését.
 

Képzési tevékenység

A MÁB évente-kétévente szervezi meg kéthetes akkreditált képzését, melynek keretében az ország minden megyéjéből érkeznek állományvédelmi felelősök, illetve állományvédelmi feladatokat ellátó múzeumi munkatársak. A „Megelőző műtárgyvédelem a múzeumokban” című, összesen 74 órás képzés átfogó ismereteket nyújt az állományvédelem számos területén. A képzés a pandémiás helyzetre válaszul online formában, hanganyag felvételével is bővül, a felvett előadásokból oktatócsomag készül.

A 2021-ben minisztériumi felkérésére, a Magyar Nemzeti Múzeummal/OMMIK -kal történő együttműködésben a MÁB megszervezett egy 2 x 4 órás online állományvédelmi képzést „Az állományvédelem alapjai” címmel, muzeológusok, gyűjteménykezelők és állományvédelmi szakemberek részére, melyet két alkalommal megismételt. A képzés első felében a megyei hatókörű városi, területi és tematikus múzeumok munkatársai vehettek részt, majd második körben az országos múzeumok és országos szakmúzeumok számára került megrendezésre. A képzés megközelítően 1000 résztvevővel zajlott.


Konzultáció

A megyei hatókörű városi múzeumok kinevezett állományvédelmi felelősei részére a MÁB minden évben biztosít egy találkozási lehetőséget, melynek célja a közvetlen párbeszéd biztosítása a bizottsági tagokkal és a minisztérium képviselőjével.
 

Kommunikáció

2021-ben elérhetővé vált a megújult MÁP honlap, a www.allomanyvedelem.hu. A honlap folyamatosan bővülő taralommal, publikációk, szakmai anyagok, információk, megjelentetésével áll rendelkezésre a téma iránt érdeklődők számára.


Szakmai anyagok

A MÁB a műtárgyvédelmi és az állományvédelmi munka szakszerű tervezése, szervezése, illetve egységes elvek alapján történő kivitelezése érdekében egy nemzetközi példákon és tapasztalatokon alapuló, ugyanakkor a hazai viszonylatoknak megfelelően átdolgozott kézikönyv összeállításán dolgozik, amely útmutatással szolgál a preventív konzerválás stratégiájára vonatkozóan; valamint szabványokat ír elő pl. a műtárgyvédelmi célra használható anyagok és eszközök tekintetében.

Az állományvédelmi kézikönyv mellett a könyvtárakkal és levéltárakkal együttműködve időszerűnek tűnik a kulturális javak rendkívüli körülmények közötti megóvására megfogalmazott protokoll, és a műtárgyak kezelésére, tárolására, kiállítására, kölcsönzésére kidolgozott nemzeti minimum tervének előkészítése.

JEGYEK