MaDok-program

A MaDok-program a kortárs tárgyi világ megőrzésérére és a jelenkor múzeumi dokumentációjára helyezi a hangsúlyt. A kezdeményezés figyelembe veszi, hogy társadalmi múzeumi kontextusban a jelenkor nem egy saját múzeumot, hanem stabil módszertani alapokra helyezett kutatási programot jelent, amelyet a programhoz csatlakozó intézmények saját missziójuk szerint végeznek. A cél, tehát nem egy külön a jelenkorra specializálódó, önálló intézmény megalapítása, hanem a különböző intézmények, kutatások közötti kapcsolat megteremtése, és egy információs rendszeren keresztül hozzáférhetővé tétele. A MaDok-program elsődleges feladata tehát a hálózatosodás elősegítése, az intézményi együttműködés kereteinek megteremtése. Ez hosszabb távon a kutatások tervezhetőségéhez is segítséget ad.

A MaDok-program eredményeiből kiadványsorozatot is megjelentet a Néprajzi Múzeum MaDok-füzetek sorozatcímen. A kiadványsorozat elemző tanulmányok, hazai és nemzetközi tudományos eredmények megjelentetésével is az együttműködés módszertani alapjainak megteremtésére törekszik.

A MaDok-hálózat tehát nem pénzforrások biztosítására, vagy előre meghatározott kutatási feladatok elvégzésére életre hívott szervezeti keret. Inkább egy, a muzeológia számára még mindig kihívásokat jelentő kategória, a jelenkor fogalmához tartozó, gyűjteményi szempontokat is megvalósító empirikus kutatások átláthatóvá tételére, és egy tudományos fórum kialakítására tett kísérlet.

Az együttműködés akár rövidebb távon is kedvezően hathat a jelenkorkutatás és a múzeumi gyűjtemények kapcsolatára, hosszabb távon pedig módszeresen végiggondolt közös tudományos célok megvalósítására.

A MaDok-program aktuális projektjeiről a program Facebook oldalán is tájékozódhat: https://www.facebook.com/madokprogram/ 

JEGYEK