Munkatársak

Mácsai Boglárka

muzeológus (Európa-gyűjtemény, Ázsia-gyűjtemény)

Telefon:

+36 (1) 473-2405, +36-70-886-8610

E-mail:

macsai.boglarka@neprajz.huKutatási területek, kulcsszavak:

posztszovjet térség antropológiája és tárgykultúrája, etnicitás, nacionalizmus

Gyűjtemények:

Európa-gyűjtemény, Ázsia-gyűjtemény

Publikációk:

Publikációk adatbázisokban

Magyar Tudományos Művek Tára

Academia.edu

5 legfontosabb publikáció

2018
A nép, amely soha nem vész el – Családfák politikai kontextusban a jelenkori Baskortosztánban.
Ethnographia 2018/3: 469-484

2016
A People Who Are Never Lost  –  Family Trees in a Political Context in Present Day Bashkortostan.
Acta Ethnographica Hungarica –  An International Journal of Ethnography 2016/1: 153-173

2014
Az új lendület – Állampolgári-hazafias nevelés az Orosz Föderációba.
Pro Minoritate, 2014. Ősz: 148-167

2012
Civil vallás a posztszovjet Oroszországban.
In: Nagy, Zoltán (szerk.): Elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor 60. születésnapjára. Budapest – Pécs: PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, MTA Néprajzi Kutatóintézet, L'Harmattan 209-243

2010
Cult of Soldiers-Internationalists in the Post-Soviet Bashkortostan.
In: Vargyas, Gábor (ed.): Passageways. From Hungarian Ethnography to European Ethnology and Socio-Cultural Anthropology. (Studia Ethnologica Hungarica XII.) Pécs - Budapest, L'Harmattan

JEGYEK