Programok

Női világok, női identitások – Szerepek és szerepkonfliktusok

Párhuzamos valóságok 2023. dec. 13. 16:00 - 18:30


Erdős Kamill munkásságának hangsúlyos és visszatérő elemei a roma/cigány nőábrázolások, ami az Istennel talállak, testvérem! – Cigány történetek című kiállítás gazdag anyagában is erősen kifejezésre jut. A kurátorok által kiválasztott képek különlegességét az adja, hogy jól érzékeltetik a roma/cigány nők különböző szociokulturális hátteréből és szocioökonómiai státuszából adódó eltérő roma női identitásformákat és szerepeket.  

A tematikus tárlatvezetés és a pódiumbeszélgetés a női és roma női identitást, társadalmi szerepeket, szerepelvárásokat, illetve a magatartási rituálékat állítja középpontba. Azt vizsgálja, hogy mindezek milyen általános jellegzetességekkel, sajátos tartalmakkal és jelentésekkel telítődnek a különböző társadalmi és kulturális kontextusokban.  

A beszélgetésre dr. Gulyás Klára moderátor olyan magukat romának/cigánynak valló nőket hívott meg, akik elsősorban munkájuk révén szélesebb társadalmi körben reprezentálják a roma/cigány nőkről kialakított képet.   

16.00–16.45: Tárlatvezetés (Paréj Gabriella) 

17.00–18.30: Pódiumbeszélgetés (Borók Szabina, a Dikh TV műsorvezetője; Szénási Szilvia, az UCCU Alapítvány ügyvezető igazgatója; Varga Erika, a Romani Design megálmodója) Vezeti: dr. Gulyás Klára antropológus (SRTA) 

Belépő: 500 Ft 

Jegyvásárlás
 

„Párhuzamos valóságok” a Néprajzi Múzeumban 

A Néprajzi Múzeum Erdős Kamill, az „álruhában járó legendás kutató” munkásságát bemutató Istennel talállak, testvérem! – Cigány történetek című időszaki kiállításához kapcsolódóan egyedülálló programsorozatot hirdet. 

A kiállításban a párhuzamos valóságok témája a roma/cigány közösségek ábrázolásának vonatkozásában jelenik meg. A fotóinstalláció jól szemlélteti a romák Erdős Kamill kutatásai idején, az 1950-es években uralkodó képi reprezentációjának ellentmondásait. A képekben azonban közös, hogy a nem roma/cigány közösség nézőpontját jelenítik meg.  

A programsorozat ezt a kettősséget igyekszik feloldani. A rendhagyó tematikus tárlatvezetéseken a kurátorok: Schleicher Veronika, Paréj Gabriella és Szuhay Péter a kiállításhoz szorosan kapcsolódó négy témakörre fókuszálva a korszak jellegzetességeire világítanak rá. A tárlatvezetéseket pódiumbeszélgetések követik, amelyeken dr. Gulyás Klára kulturális antropológus (Sárospataki Református Teológiai Akadémia) vezetésével a magyarországi roma/cigány közösségek belső értelmező nézőpontjai válnak láthatóvá. 

A Néprajzi Múzeum elkötelezett az ICOM új múzeumdefiníciója által is hangsúlyozott sokszínűség mellett, amelyet küldetési nyilatkozatában is hangsúlyoz: „Gyűjteményének és tudáskészletének köszönhetően a Múzeum más tudományok és a művészet számára is kiindulópontot jelent a kulturális emlékezet, a kulturális sokszínűség és a változó identitások megértéséhez, elfogadásához és tiszteletéhez.” 

JEGYEK