Könyvtár

Magyar Néprajzi Bibliográfia

 

A magyar néprajz kurrens bibliográfiája 1971-től 2004-ig jelent meg nyomtatásban, 1989-től a Néprajzi Múzeum Könyvtárának gondozásában.

Az anyaggyűjtés kiterjedt a határon túli magyar néprajzi kutatás könyv- és cikktermésére és részben a magyarországi kutatók külföldön megjelent műveire is. A hazai tudományokban is egyre növekvő inter- és transzdiszciplinaritás következtében a bibliográfia nemcsak a néprajz, a folklorisztika, az antropológia különböző irányzatainak publikációira terjed ki, hanem részben a társadalomtörténet, a szociológia és más rokon tudományok szorosan kapcsolódó hazai könyv- és cikktermésére is. Harminchét fejezete a főbb szakterületek szerint rendezi az anyagot.

A Magyar Néprajzi Bibliográfia a 2005-ös tárgyévtől kizárólag online formában él tovább, az egyes ciklusok anyaga lezárás és szerkesztés után e helyütt olvasható.

A nyomtatott kiadványtól eltérően az itt letölthető változat nem tartalmaz mutatókat. Ezek szerepét az online bibliográfiai katalógus keresési lehetőségei töltik be. Az online katalógusban az 1995-ös tárgyévtől kereshető a bibliográfia valamennyi ciklusának – a nyomtatásban megjelenteknek is – teljes anyaga. A katalógusban már az anyaggyűjtés ideje alatt is kereshetők a feldolgozott tételek.

A nyomtatott kiadvány digitalizálása az 1971-1985-ös tárgyévig történt meg. A képekre kattintva megtekintheti a bibliográfia PDF formátumú változatát.

2009-2010

2007-2008

2005-2006

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

   

 

JEGYEK