Hírek

Rangos elismerésben részesültek a Néprajzi Múzeum munkatársai

Almásiné Kanyó Klára, Dr. Granasztói Péter és Dr. Kemecsi Lajos elhivatott munkáját díjazták

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából a Néprajzi Múzeum munkatársai rangos elismerésben részesültek. Gratulálunk Almásiné Kanyó Klára gazdasági igazgatónak, Granasztói Péter főigazagtó-helyettesnek és Kemecsi Lajos főigazgatónak!

Almásiné Kanyó Klára gazdasági igazgató a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült a múzeum új épületekbe költözése és kiállításainak megvalósítása érdekében végzett nagy felelősségű és magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként.

Gazdasági igazgatóként rendkívül bonyolult működési feltételek között is kiemelkedő következetességgel és elkötelezettséggel végezte vezetői feladatait. Meghatározó szerepe volt abban, hogy a nemzeti kulturális értékek egyik legfontosabb közgyűjteménye mindvégig biztonságos és fegyelmezett gazdálkodási körülmények között működött. A költözést az érvényes kormányhatározatoknak megfelelően folytató Néprajzi Múzeum működőképességének fönntartásában, illetve a speciális kihívásokra adott gazdasági és pénzügyi megoldások végigvitelében nagy szerepe volt. Az intézmény sikeres kultúrstratégiai működésével összefüggésben a gazdasági igazgató szakmai háttérmunkája kiemelkedő jelentőségű volt. Az állami közgyűjteményben végzett munkájában komoly segítséget jelentett az oktatási és az egészségügyi területen nagy felelősségű állami szervezetekben és intézményekben szerzett tapasztalata is. Almásiné Kanyó Klára értékes munkásságának elismerése kiváló alkalom az egyes állami intézmények működőképességét és színvonalas eredményeit a háttérből támogató, esetenként nehezen pótolható szakemberek szerepére felhívni a figyelmet.

Almásiné Kanyó Klára gazdasági igazgató. Fotó: Garai Edit
Almásiné Kanyó Klára gazdasági igazgató. Fotó: Garai Edit

Dr. Granasztói Péter főigazgató-helyettes a Néprajzi Múzeum hatalmas archívumi gyűjteményeinek (archívumi dokumentumok, százezres fotógyűjtemény, érzékeny filmek, üvegnegatívok, viaszhengerek) 2017 - 2021 között zajlott költöztetésében rendkívül felelősségteljes irányítói és közvetlen közreműködő szerepet töltött be. A projektet minden túlzás nélkül értékelhetjük a legnagyobb magyarországi múzeumi költözési programként. Megvalósítását nem tudta akadályozni sem a világjárvány, sem a Kossuth téri épület speciális adottságai, sem a Kossuth tér környezetének különösen nehezített közlekedési jellemzői. Vezetői megbízatását rendkívül felelősségteljesen végzi az intézmény érdekeinek és az állami vagyont képező gyűjtemények védelmének messzemenő érvényesítésével.

Az intézmény új főépületében megnyíló óriási gyűjteményi állandó kiállítás koncepciójának kidolgozásában és több kiállítási egység főkurátoraként a tárlatok előkészítésében folytatott kiemelkedő munkája szintén messzemenően indokolja szakmai elismerését. Három évtizedes folyamatos magas színvonalú muzeológusi, kutatói, archívumi vezetői munkássága példaszerűen igazolja a modern múzeumi szakmai tevékenység komplexitását. 2001 óta számos jelentős időszaki tárlatot rendezett. Granasztói Péter történészi és etnográfusi képzettségét kiválóan ötvözi múzeumi tudományos kutatásai során. A múzeumi gyűjteményekben őrzött „néma tárgyakat” megszólaltató levéltári kutatásai részeként korszerű statisztikai módszereket alkalmazott úttörő jelleggel, megújítva a magyarországi inventárium kutatás és anyagi kultúra elemzés elméletét. A hétköznapi tárgyhasználat és a múzeumi gyűjtemények feltárásának elismert szakembereként példaszerűen ötvözi a magas színvonalú tudományos kutatás és az ismeretátadás korszerű megoldásait. Az ilyen irányú tevékenysége a hazai múzeumi gyakorlatban meghatározó jelentőségű. Gratulálunk a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetéshez!

Dr. Granasztói Péter főigazgató-helyettes. Fotó: Szász Marcell
Dr. Granasztói Péter főigazgató-helyettes. Fotó: Szász Marcell

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022-ben Tata Város Zsigmond Király Díja kitüntetést adományozott Dr. Kemecsi Lajos muzeológus- néprajzkutatónak, aki az elismerést augusztus 20-án, a Kossuth téren megrendezett városi ünnepségen vette át.

Dr. Kemecsi Lajos a Kuny Domokos Múzeum volt muzeológusaként, valamint a Néprajzi Múzeum főigazgatójaként a Kárpát-medence és Tata néprajzi kincseinek, a tatai fazekasság hagyományainak megőrzéséért végzett kimagasló szakmai munkájának elismeréseképpen részesült a kitüntetésben.

Középiskolai tanulmányait az Eötvös József Gimnázium diákjaként kezdte meg, egyetemi tanulmányait követő szakmai munkáját 1993-tól a Kuny Domokos Múzeum néprajzos muzeológusaként végezte, ahol egyetemi évei alatt is dolgozott már. Nagyban hozzájárult a tatai fazekasság és a céhes hagyományok értékeinek közvetítéséhez, kiállításokkal, előadásokkal, valamint gyűjteményi katalógusok formájában adva át szakmai ismereteit. Nevéhez kötődik a Néprajzi Adattár rendszerezése és felépítése, a helyi fazekasság történetének rendszerbe foglalása, feldolgozása és katalógus, illetve kiállítás formájában történő bemutatása. Jelentősen hozzájárult a Kuny Domokos Múzeum tudományos előrelépéséhez 1998-ban, amikor a megyei szakrális kisemlékek kutatását elindította „Szakrális emlékek és hagyományok Komárom-Esztergom megyében” címmel.

Dr. Kemecsi Lajos múzeumi feladatai mellett óraadó tanárként is jelen volt Tata életében, hiszen az Eötvös József Gimnáziumban történelmet tanított. 1996-tól előadó lett több egyetem néprajzi tanszékén. 2012-től a Néprajzi Múzeum főigazgatója. Rendszeresen részt vesz városunk kulturális eseményein mind látogatóként, mind előadóként. Tagságot vállalt a Tatai Eötvös Öregdiákjainak Egyesületében, s megalakulásától kezdve tagja a Tatai Televízió Közalapítvány Kuratóriumának. Jelen munkái során is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy Tata néprajzi gyűjteményei, hagyományai minél szélesebb körben nyilvánosságot kapjanak.

Az elismeréshez szívből gratulálunk, további szép sikereket, jó egészséget kívánunk!

Dr. Kemecsi Lajos főigazgató.  Fotó: Garai Edit
Dr. Kemecsi Lajos főigazgató. Fotó: Garai Edit

 

JEGYEK