Szerkesztette: Szarvas Zsuzsa

Néprajzi Értesítő 94 (2012)

A Néprajzi Múzeum évkönyve

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2013. 152 p.


TARTALOM:

A néprajzi gyűjtemények fejlesztésének kérdései a 21. században - stratégia és gyakorlat

Szarvas Zsuzsa
Vágyak és választások
Stratégia és gyakorlat a Néprajzi Múzeum tárgyi gyűjteményeinek gyarapításában

Granasztói Péter
Az Etnológiai Archívum mint komplex gyűjtemény fejlesztésének kérdései

Gebauer Hanga
Gyűjteménygyarapítási kérdések és lehetőségek a Néprajzi Múzeum fotótárában

Tasnádi Zsuzsanna
A Néprajzi Múzeum nyomatgyűjteményének gyarapítási kérdései

Frazon Zsófia
A terep helye és a tárgy hangja - dialógusban a mával
Esettanulmányok

Bereczki Ibolya
Kiállítások és kiállítási stratégia a múzeumokban*

Aranyos Sándor - Sári Zsolt
Kortárs tárgyak gyűjtése a Skanzenben

Vass Erika
Az Erdély épületegyüttes gyűjteményfejlesztési lehetőségei a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban

Illés Péter
Stand by. Az eleven, a holt és a néprajzi gyűjtemény

Mód László
Gyűjteményfejlesztési kísérletek a szentesi Koszta József Múzeumban

Gecse Annabella
A változó vallásosság tárgyi világa - funkcióban és a múzeumi gyűjteményekben. Kutatási tapasztalatok

Emlékülés K. Kovács Péter tiszteletére

Paládi-Kovács Attila
Emlékek K. Kovács Péterről születésének centenáriumán

Granasztói Péter
Ugocsától Ohatig. K. Kovács Péter a terepen

Forrai Ibolya
K. Kovács Péter, a néprajztudomány központi archívumának megteremtője

A Néprajzi Múzeum kiállításai, publikációi és programjai 2012-ben

 

 

Belelapozok a kiadványba
JEGYEK