Szerkesztette: Szarvas Zsuzsa

Néprajzi Értesítő 96 (2014)

A Néprajzi Múzeum évkönyve

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2015. 152 p.


 

TARTALOM:

Kiss Margit
Famennyezetek, templomberendezések közgyűjteményekben

Wilhelm Gábor
Gyűjtemény, múzeum, néprajz

Szarvas Zsuzsa
Látlelet és/vagy reprezentativitás, avagy a tudomány forrásai-e a múzeumi katalógusok?

Gyarmati János
Gyűjtemények a kirakatban. A Néprajzi Múzeum "egzotikus" gyűjteményeinek katalógusai

Lackner Mónika
A Néprajzi Múzeum kiállítási katalógusai az ezredforduló után

Vida Gabriella
Ónedények. Egy országos digitális katalógus készítésének tapasztalatai

Kerezsi Ágnes
Mészáros Gyula baskír gyűjteménye a Néprajzi Múzeumban

Pálóczy Krisztina - Pávai István
A népdaloktól a genfi zsoltárokig

Gráfik Imre
A vendégkönyv mint üzenőfal

Komoróczy Géza
Kő kövön. Töredékek a magyar vidéki zsidóság kultúrájából

A Néprajzi Múzeum kiállításai, publikációi és programjai 2014-ben

 

Belelapozok a kiadványba
JEGYEK